Στην σημερινή σύσκεψη της ΔΕΣΑ έγινα οι ακόλουθες διαπιστώσεις και κατατίθενται οι παρακάτω προτάσεις όσον αφορά την πορεία – εμπορεία πορτοκαλιών:

· Οι τιμές των πορτοκαλιών στην Ισπανία συνεχίζουν να είναι υψηλές: ΝΑΒΕΛ από 0,39 έως 0,46€/kg και LANE LATE 0,46 – 0,56€/kg.

· Το λιμάνι της Βαρκελώνης που είναι η κύρια πύλη εισόδου Αιγυπτιακών και Τουρκικών πορτοκαλιών στην ΕΕ έχει αποκλειστεί από 8 Φεβρουαρίου από τους Ισπανούς αγρότες και άρα η εξ Αιγύπτου «απειλή» δεν υπάρχει πλέον και θα γίνει εμφανές και στην περιοχή μας σε λίγες ημέρες μετά την εξάντληση των αποθεμάτων.

· Αυτό επιβεβαιώνει ότι η πρόταση της ΔΕΣΑ για ελάχιστη τιμή παραγωγού στην Αργολίδα 0,31€/kg είναι εφικτή, παρέχει ικανοποιητικό περιθώριο κέρδους στις εμπορικές επιχειρήσεις και διασφαλίζει την καλλιέργεια ποιοτικών προϊόντων, που είναι το τελικό ζητούμενο για όλες τις πλευρές.

Featured Image

· Τις τελευταίες ημέρες η ανώτερη τιμή για τα ΝΑΒΕΛ καλής ποιότητας (μεγαλόκαρπα) στην Αργολίδα έχει διαμορφωθεί στα 0,38€/kg με 10% επιστροφή για χυμοποίηση.

· Έγιναν όμως και αγορές σε μικρόκαρπα ΝΑΒΕΛ σε τιμές κάτω από 0,30€/kg, που στην ουσία συνιστούν αδικαιολόγητη «επίθεση», διότι δημιουργούν την εντύπωση κατάρρευσης.

· Συνιστούμε σε όλους τους εμπλεκόμενους να αυξήσουν το ποσοστό % επιστροφής για χυμό στις περιπτώσεις μικρόκαρπων αγροκτημάτων, αλλά να μην προβαίνουν σε πράξεις με τιμές κάτω από 0,31€/kg, διότι πλήττεται ανεπανόρθωτα η βιωσιμότητα του κλάδου.

· Περιμένουμε από τις εμπορικές επιχειρήσεις που διαθέτουν αυξημένο αίσθημα εταιρικής υπευθυνότητας να στηρίξουν την πρόταση της ΔΕΣΑ για ελάχιστη τιμή 0,31€/kg και -αν απαιτείται- αυξημένο ποσοστό % επιστροφής για χυμό στις περιπτώσεις μικρόκαρπων αγροκτημάτων, για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω.

Featured Image