Η Υπουργός Γεωργίας, Αλιείας, Υδάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης, Carmen Crespo, προήδρευσε της συνεδρίασης του Agrarian Interlocution Table που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 10ης Απριλίου στη Σεβίλλη με τη συμμετοχή εκπροσώπων γεωργικών επαγγελματικών οργανώσεων (Asaja, COAG και UPA) και Agro-food Cooperatives της Ανδαλουσίας.

Στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης, η Ανδαλουσία ανανέωσε την ισχυρή της συμμαχία στην ύπαιθρο συμφωνώντας ομόφωνα να προωθήσει ένα πακέτο μέτρων για την προώθηση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στην Ανδαλουσία που περιλαμβάνει δράσεις και βοήθεια αξίας άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ και που θα εγκριθεί από την Κυβερνητικό Συμβούλιο.

Πρόκειται για «σημερινά και μελλοντικά μέτρα που στοχεύουν στη στήριξη των επαγγελματιών της αγροτικής δραστηριότητας και που, κυρίως, παρέχουν ρευστότητα στην ύπαιθρο», εξήγησε ο σύμβουλος.

Η κυβέρνηση της Ανδαλουσίας, σύμφωνα με τον Κρέσπο, έρχεται να «δώσει ώθηση οξυγόνου στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους σε μια εποχή που είναι ιδιαίτερα περίπλοκη λόγω, μεταξύ άλλων, της ξηρασίας και των αρνητικών επιπτώσεων που έχει η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). είχε στην ύπαιθρο της Ανδαλουσίας». Ορισμένες από αυτές τις δράσεις θα δρομολογηθούν άμεσα και άλλες, που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (PDR) της Ανδαλουσίας, θα έχουν ως ορίζοντα εκτέλεσης το 2025.

Μεταξύ άλλων γραμμών στήριξης, ως καινοτομία ξεχωρίζει η έναρξη ειδικής γραμμής βοήθειας που θα διαθέσει 100 εκατ. ευρώ για τη διευκόλυνση της απόκτησης νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού. Αυτές οι επιδοτήσεις θα είναι διαθέσιμες σε όλους τους επαγγελματίες στην ύπαιθρο της Ανδαλουσίας, αλλά με προτίμηση στον τομέα της ελιάς, που πλήττεται ιδιαίτερα από την κατάσταση ξηρασίας που έπληξε την Ανδαλουσία τα τελευταία πέντε χρόνια.

Ακριβώς, ο ελαιώνας είναι ο δικαιούχος μιας άλλης από τις συμφωνίες που επετεύχθησαν στο τραπέζι των συνομιλιών. Συγκεκριμένα, ο κλάδος και η κυβέρνηση της Ανδαλουσίας συμφώνησαν να διπλασιάσουν τον προϋπολογισμό της γραμμής ταχείας βοήθειας που ξεκίνησε το Υπουργείο Γεωργίας για αυτούς τους επαγγελματίες στα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Featured Image

Από την άλλη, η δέσμη μέτρων που σχεδιάζει να εφαρμόσει η κυβέρνηση της Ανδαλουσίας περιλαμβάνει επίσης μια νέα γραμμή πιστώσεων με περίοδο χάριτος δύο ετών και επιτόκια δύο μονάδες κάτω από την προσφορά της αγοράς καθώς επιδοτούνται. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να ανταποκριθεί στο ενδιαφέρον που έχουν δείξει οι ίδιοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Ανδαλουσίας για την αναχρηματοδότηση του χρέους και τη βελτίωση της ικανότητάς τους να καλύπτουν τις τρέχουσες δαπάνες. Η παροχή αυτής της γραμμής βοήθειας θα καθιερωθεί με βάση τις ανάγκες των επαγγελματιών που το ζητούν.

Αγρο-περιβαλλοντική, νεολαία και άρδευση

Μεταξύ αυτών των δράσεων που σχεδιάζει το Υπουργείο Γεωργίας, προβλέπεται και η αύξηση της κατανομής της γεωργοπεριβαλλοντικής βοήθειας κατά 132 εκατ. ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει προσπάθεια να αμβλυνθούν, έστω και εν μέρει, οι επιπτώσεις των περικοπών της ΚΓΠ που υπέστησαν οι αγρότες.

Επιπλέον, η κυβέρνηση της Ανδαλουσίας θα ενεργοποιήσει μια νέα πρόσκληση για την ενσωμάτωση των νέων στη γεωργική δραστηριότητα που θα έχει τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση στην ιστορία της Ανδαλουσίας, φθάνοντας τα 130 εκατομμύρια ευρώ. Οι επιδοτήσεις αυτές θα έχουν ως στόχο, ιδίως, την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών και την προώθηση της αναζωογόνησης της υπαίθρου γενικότερα και του κτηνοτροφικού κλάδου ειδικότερα. Στην πραγματικότητα, η Junta de Andalucía θα επικεντρωθεί στην εκτατική κτηνοτροφία, η οποία αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες τον τελευταίο καιρό, και θα συνεργαστεί με τον κλάδο για να αναπτύξει ένα στρατηγικό σχέδιο που θα διευκολύνει την αναβίωση και τη μελλοντική βιωσιμότητά της.

Σε αυτές τις πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται στη δέσμη μέτρων που συμφωνήθηκαν με τα μέλη του Αγροτικού Πίνακα Συνομιλίας, υπάρχει και η συμφωνία που πρόκειται να υπογράψει το Υπουργείο με την Κρατική Εταιρεία Αγροτικής Υποδομής (Σείασα) για την αύξηση των δημοσίων επενδύσεων που υποστηρίζουν τον εκσυγχρονισμό του η άρδευση της Ανδαλουσίας. Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση της Ανδαλουσίας σχεδιάζει να διαθέσει 36 εκατ. ευρώ για τον σκοπό αυτό.

Featured Image