Τα πιο πρόσφατα στοιχεία που ελήφθησαν από το Poolred System του Ιδρύματος Olivar επιβεβαιώνουν μια ανάκαμψη για το extra virgin ελαιόλαδο και ελαφρές μειώσεις του virgin και του lampante στην αγορά προέλευσης αυτή την εβδομάδα σε σύγκριση με την προηγούμενη.

Η τιμή παραγωγού του έξτρα παρθένου ελαιολάδου την τρέχουσα εβδομάδα, από 31 Μαΐου έως 6 Ιουνίου, είναι 8.014,24 ευρώ/τόνο (προσωρινά στοιχεία), που αντιπροσωπεύει αύξηση της τιμής κατά 0,36 εβδομαδιαία %, αν τη συγκρίνουμε με την τιμή έξτρα παρθένου ελαιολάδου από την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν 7.985,78 ευρώ/τόνο.

Η τιμή παραγωγού του παρθένου ελαιολάδου την τρέχουσα εβδομάδα, από 31 Μαΐου έως 6 Ιουνίου, είναι 7.483,25 ευρώ/τόνο (προσωρινά στοιχεία), που αντιπροσωπεύει μείωση της τιμής κατά 0,34% εβδομαδιαία, αν τη συγκρίνουμε με την τιμή του παρθένο ελαιόλαδο από την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν 7.508,46 ευρώ/τόνο.

Featured Image

Η τιμή παραγωγού του ελαιολάδου λαμπάντε βάσης 1 την τρέχουσα εβδομάδα, από 31 Μαΐου έως 6 Ιουνίου, είναι 7.110,24 ευρώ/τόνο (προσωρινά στοιχεία), που αντιπροσωπεύει μείωση της τιμής κατά 0, 51% εβδομαδιαία, αν το συγκρίνουμε με την τιμή του ελαιολάδου λαμπάντε βάσης 1 από την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν 7.146,78 ευρώ/τόνο.

Όσον αφορά τον όγκο, την τρέχουσα εβδομάδα από 31 Μαΐου έως 6 Ιουνίου έχουν διαπραγματευτεί 3.693,15 τόνοι (προσωρινά στοιχεία).

Πηγή: oleumxauen.es

Featured Image