Με απόφαση, που δημοσιεύτηκε στη διαύγεια.

Στην 2η Τροποποίηση της αριθμ. 726/84099/21-3-2024 απόφασης του Γενικού Διευθυντή Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ με θέμα: «Τελική κατάταξη ένταξης δικαιούχων στην Παρέμβαση Π2 58.1 Αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων για την περίοδο 2023-2024», προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η κατανομή των κονδυλίων της παραγράφου 1, ανέρχεται στο σύνολο της χώρας σε 7.853.843,00 Ευρώ και αφορά στην αναδιάρθρωση 4.825,60 στρεμμάτων.

Featured Image

Δείτε την σχετική απόφαση

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A7224653%CE%A0%CE%93-%CE%9E%CE%9E%CE%9F?inline=true

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image