Πριν από λίγες ημέρες δημοσιεύσαμε σχετικό άρθρο με απόψεις της Γεωτεχνικής Αιγαίου και του υπεύθυνού της Γ. Φλωρίδη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή υποστήριξε πως έγινε με λανθασμένο τρόπο η διαδικασία της σύγκλισης στην τελευταία πληρωμή.

Ως συνέχεια του άρθρου, αυτού έρχεται και η Γεωργική Ανάπτυξη Λάρισας να επισημάνει τα ακόλουθα:

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανάρτησης και μετά από πολλές δοκιμές καταλήγουμε στο συμπέρασμα (με αρκετά μεγάλη βεβαιότητα) ότι για την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης έγινε οριζόντια περικοπή στη μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων του 2022 ως εξής:
ΠΕ1 Βοσκοτοπικά μείωση περίπου 27%
ΠΕ2 Αρόσιμα μείωση περίπου 17%
ΠΕ2 Μόνιμες μείωση περίπου 19%.

Featured Image

Δηλαδή δεν έγινε καμμία σύγκλιση ώστε τα δικαιώματα μεγάλης αξίας σταδιακά να μειωθούν και αυτά μικρής αξίας σταδιακά να αυξηθούν, ώστε να φθάσουν στο τέλος του 2026 στον προβλεπόμενο μέσο όρο, όπως λέει το εγκεκριμένο Στρατηγικό Σχέδιο, αλλά εφαρμόστηκε η ίδια οριζόντια περικοπή σε όλα.

Τα νούμερα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μείωση ταιριάζουν με τις μειώσεις που αναφέρονται στo ΣΣ της ΚΑΠ 2023-2027 και στη χθεσινή ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ όπως μπορείτε να δείτε στην εικόνα.

Featured Image