Η Γερμανία ενημέρωσε το Ευρωπαϊκό Σύστημα ταχείας ανταλλαγή πληροφοριών, σχετικά με τους κινδύνους στα τρόφιμα μεταξύ των χωρών της ΕΕ, για πορτοκάλια προέλευσης Ιταλίας που περιέχουν φυτοφάρμακα πολύ πάνω από το επιτρεπτό όριο.

Μετά από επίσημο έλεγχο στην αγορά και αναλύσεις σε εργαστήρια τροφίμων, διαπιστώθηκε η παρουσία των φυτοφαρμάκων Phosmet και διμεθοϊκό. Το Phosmet ταξινομείται ως τοξικό για την αναπαραγωγή κατηγορίας 2 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και ανιχνεύτηκε σε ποσότητα 0,27 mg/kg με μέγιστο επιτρεπτό τα 0,005 mg/kg και το Dimethoate 0,17 mg/kg με ανώτερο επιτρεπτό όριο 0,01mg/kg, όπως αναφέρει το cibum.

Featured Image

Το περιστατικό χαρακτηρίζεται από το RASFF ως σοβαρό για την υγεία των καταναλωτών. Οι Γερμανοί κατέστρεψαν τα ιταλικά πορτοκάλια.

Featured Image