Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γνωστοποίησε πως στις 15.01.2024 επιβεβαιώθηκε από το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς, για την αφρικανική πανώλη του χοίρου (ΑΠΧ) μία εστία της νόσου σε νεκρό αγριόχοιρο, στον οικισμό Λαγκαδίου (Τοπική Κοινότητα Χουμνικού-Δημοτική Ενότητα Αχινού), του Δήμου Βισαλτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

Από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών εφαρμόζονται όλα τα μέτρα που προβλέπονται στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2020/687 της Επιτροπής και στο υπ. αριθ. 260918/14.01.2009 (B’ 75), Εθνικό Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση της ΑΠΧ. Επιπλέον, υπενθυμίζουμε πως στις 16 Ιανουαρίου 2024 μέσω του συστήματος ADIS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κοινοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, επτά δευτερογενείς εστίες Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (ΑΠΧ) σε αγριόχοιρους στη Βουλγαρία στην περιοχή Haskovo (1), Kardzhali (1) και Smolyan (5) σε κοντινή απόσταση από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα (Εικ. 2, 3).

Featured Image

Στη Βουλγαρία έχουν εντοπισθεί από 01.01.2024 έως 16.01.2024, 96 εστίες σε αγριόχοιρους οι οποίες αφορούν σε θηρευμένους αγριόχοιρους στο πλαίσιο γενικής επιτήρησης του νοσήματος στην χώρα αυτή. Προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση της νόσου, εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας για την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανόμενων στις παραπάνω σχετικές εγκυκλίους. Τέλος τονίζεται η σημασία της παθητικής επιτήρησης στην έγκαιρη ανίχνευση του νοσήματος.

Featured Image