Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΥπΑΑΤ, οι παραγωγοί θα υποβάλλουν φακέλους για το πρόγραμμα των νέων αγροτών, με τη δήλωση ΟΣΔΕ του 2024.

Επίσης, όπως λένε στελέχη του ΥπΑΑΤ “χρειάζεται µεγάλη προσοχή µε τη µοριοδότηση, και δεν πρέπει να δηλώνονται επενδυσεις πονηρά για να μην γίνουν μετά καθώς προειδοποιούμε πως το «ανεξέλεγκτο δήλωμα» στους φακέλους θα τιµωρηθεί. ∆ηλαδή, δεν θα µπορούν πια µετά τις εντάξεις οι δικαιούχοι να χαµηλώσουν τη βαθµολογία όσο θέλουν αλλά κατά 10-15 µόρια το πολύ. Παλαιότερα οι δικαιούχοι µπορούσαν να χαµηλώσουν τη βαθµολογία έως και τη βαθµολογία του τελευταίου στη σχετική λίστα δικαιούχων ανά περιφέρεια”.

Σημειωτέον ότι ο προϋπολογισµός αναµένεται να φτάσει τα 590 εκατ. ευρώ, ενώ οι αιτήσεις θα γίνουν µε βάση το φετινό ΟΣ∆Ε.

Featured Image

Το να πιάσει κάποιος τα 22.000 ευρώ Τυπική Απόδοση για το µέγιστο της τυπικής απόδοσης θέλει ειλικρίνεια και σωστές επιλέξιμες εκτάσεις και ζώα.

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image