Επιβεβαιώθηκε η παρουσία του επιβλαβούς οργανισµού καραντίνας Bactrocera dorsalis στην ΠΕ Αττικής (ταυτοποίηση από Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο).

Το έντοµο Bactrocera dorsalis αποτελεί ενωσιακό επιβλαβή οργανισµό καραντίνας για την Ε.Ε. (άρθρο 3, Παρ. ΙΙ, ΕΚ 2019/2072).

Περιλαµβάνεται στον κατάλογο επιβλαβών οργανισµών προτεραιότητας της ΕΕ λόγω του σοβαρού δυνητικού οικονοµικού, περιβαλλοντικού και κοινωνικού αντίκτυπου για το έδαφος της Ένωσης (αρθ. 1, ΕΚ 2019/1702). Το έντοµο έχει πολύ µεγάλο εύρος ξενιστών (εσπεριδοειδή, ροδάκινα, δαµάσκηνα, αχλάδια, µήλα, τοµάτες, πιπεριές, µπανάνες, µάνγκο, παπάγια κ.α.)

Featured Image

Απαντάται σε αρκετές περιοχές της Ασίας, Αφρικής, Ωκεανίας, αναφέρθηκε και στις ΗΠΑ. Στην Ευρώπη διαπιστώθηκε η παρουσία του, στην Ιταλία και στη Γαλλία. To Bactrocera dorsalis εναποθέτει τα αυγά του στη σάρκα των καρπών των φυτών ξενιστών του. Η εκκόλαψη των προνυµφών γίνεται 1 µε 3 ηµέρες µετά την εναπόθεση των αυγών και ανάλογα µε τις συνθήκες, η ανάπτυξη τους διαρκεί από 9 έως 35 ηµέρες τρεφόµενες σε βάρος της σάρκας των καρπών των φυτών ξενιστών τους. Η ανάπτυξη του εντόµου επιβραδύνεται σε χαµηλές θερµοκρασίες και σταµατά κάτω από τους 13 οC. Η νύµφωση γίνεται εντός του εδάφους κάτω από τα φυτά όπου αναπτύχθηκαν οι προνύµφες και τα ενήλικα εµφανίζονται 1 µε 2 εβδοµάδες αργότερα.

Τα συµπτώµατα από την προσβολή από το συγκεκριµένο έντοµο είναι παρόµοια µε εκείνα που προκαλεί το κοινό για τη χώρα µας είδος της οικογένειας των Tephritidae, η µύγα της Μεσογείου (Ceratitis capitata). Στους προσβεβληµένους καρπούς διακρίνονται αρχικά οι µεταχρωµατισµοί γύρω από τις οπές ωοτοκίας και κατόπιν τα φρούτα µπορεί να εµφανίσουν σήψη ή ευδιάκριτες οπές που δηµιουργούνται κατά την έξοδο των προνυµφών. Σε πολλές περιπτώσεις σε φρούτα µε υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα, όπως τα ροδάκινα, έχουµε την εκροή σακχάρων που στερεοποιούνται δίπλα στην περιοχή του νύγµατος ωοτοκίας

Οι κύριοι οδοί µετακίνησης και διασποράς του εντόµου είναι µέσω της µεταφοράς φορτίων τόσο µε το εµπόριο όσο και µε τους ταξιδιώτες, καθώς και µε τη µεταφορά χώµατος ή λοιπών υποστρωµάτων ανάπτυξης φυτών ως νύµφη εντός αυτών των υλικών. Μπορεί επίσης να εξαπλωθεί ενεργητικά µέσω της πτήσης των ενήλικων.

Featured Image