Το σχετικό πρόγραμμα επιδότησης επιτοκίου είναι κρατικό και είναι σε εξέλιξη για περισσότερα από 20 έτη.

Ο νόμος 2520/97 δίνει το δικαίωμα στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να αγοράσουν γη με δανεισμό, με πολύ χαμηλά επιτόκια. Για τις πεδινές περιοχές η επιδότηση επιτοκίου δανεισμού είναι 70%, ενώ στις ημιορεινές ή ορεινές περιοχές (όπως αυτές χαρακτηρίζονται από τις ΔΑΟ) η επιδότηση επιτοκίου είναι 100%.

Στην πρώτη περίπτωση (πεδινές περιοχές) το πραγματικό επιτόκιο δανεισμού σε σημερινές τιμές κατεβαίνει στο 3% ή και λίγο λιγότερο, ενώ στη δεύτερη περίπτωση αυτό μηδενίζεται (0%). Το επιτόκιο δανεισμού είναι σταθερό για όλα τα χρόνια της σύναψης του σχετικού δανείου. Η αξία του δανείου που επιδοτείται συνήθως είναι λίγο μικρότερη από την αντικειμενική αξία του αγροτεμαχίου (προσοχή – όχι την εμπορική αξία) ενώ για να κριθεί κάποιος δικαιούχος θα πρέπει να είναι αγρότης ή νεοεισερχόμενος αγρότης και να μην έχει κλείσει τα 40 έτη.

Featured Image

Για να μπορέσει κάποιος γεωργός ή κτηνοτρόφος να επωφεληθεί της σχετικής διάταξης θα πρέπει να καταθέσει μελέτη βιωσιμότητας στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της περιφερειακής ενότητας που βρίσκεται η εκμετάλλευση του και αφού λάβει ο ίδιος τη σχετική έγκριση, μπορεί να έρθει σε συνεννόηση με το τραπεζικό κατάστημα που επιθυμεί για τη σύναψη της σχετικής δανειακής σύμβασης.

Η περίπτωση αξιοποίησης του σχετικού προγράμματος μπορεί να είναι μια ευκαιρία για κάποιον γεωργό ή κτηνοτρόφο γιατί η δόση που προκύπτει, πολλές φορές «αγγίζει» την αξία ενοικίου του αγροτεμαχίου ή μπορεί να αποτελεί έστω ένα μεγάλο ποσοστό αυτού του ενοικίου. Το εν λόγω πρόγραμμα, σε αντίθεση με οποιοδήποτε άλλο, χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και είναι διαθέσιμο προς αξιοποίηση από τους δικαιούχους αγρότες όλο το χρόνο. Η τράπεζα που χρηματοδοτεί τους γεωργούς με τέτοιου τύπου δάνεια είναι κυρίως (έως και αποκλειστικά) η Τράπεζα Πειραιώς.

Πηγή: insider.gr

Featured Image