Συγκροτήθηκαν οι επιτροπές και για Ήπειρο, Δυτική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Δείτε τις σχετικές αποφάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που δημοσιεύτηκαν στη διαύγεια:

Featured Image

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9D%CE%A5%CE%A346%CE%A8%CE%A7%CE%9E%CE%A7-1%CE%93%CE%9E?inline=true

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A6%CE%9E%CE%9C46%CE%A8%CE%A7%CE%9E%CE%A7-%CE%A5%CE%97%CE%9A?inline=true

Featured Image