Πάντα πιστεύαμε ότι ο πρωτογενής τομέας είναι θεμελιώδης, όχι μόνο ως χώρος παραγωγής για τις πρωταρχικές ανάγκες του ανθρώπου, άρα και των τροφίμων, αλλά και για ολόκληρο τον τεχνολογικό μηχανισμό που τον ακολουθεί.

Ναι, γιατί πολλά παραδείγματα προέκυψαν στη συνέχεια από μηχανικές καινοτομίες στον αγροτικό τομέα σε άλλους τομείς (πολιτικούς, βιομηχανικούς κ.λπ.).

Ένα από αυτά είναι το πρωτότυπο που πραγματοποιείται στην Ουκρανία για ναρκοθέτηση ευαίσθητων σημείων.

Το τρακτέρ στη βάση του έργου είναι ένα T156, αν και στην πραγματικότητα το πραγματικό έργο αφορά περισσότερο τον αποναρκοκόπτη παρά το ίδιο το τρακτέρ, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλα οχήματα μέσω ενός απλού κοτσαδόρου τριών σημείων.

Featured Image

Αυτό το όχημα δεν έχει καμπίνα και ελέγχεται από απόσταση, σαφώς για την ασφάλεια όσων το χρησιμοποιούν.

Ο κόφτης είναι εξ ολοκλήρου από ardox και με πλάτος 3 μέτρα.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης και δοκιμών, αλλά είναι σχεδόν βέβαιο ότι αυτό το όχημα θα δει σύντομα τη λειτουργία του εντός και εκτός των πεδίων μάχης της Ουκρανίας.

Πηγή: newsagricoltura.com

Featured Image