Εκρηκτική είναι η αύξηση της απασχόλησης που εμφανίζουν μια σειρά από επαγγέλματα τα τελευταία χρόνια.

Το ρεκόρ εντοπίζεται στην Αττική για 7 επαγγέλματα του τριτογενούς τομέα (παροχή υπηρεσιών) που καταγράφουν αύξηση της απασχόλησης άνω του 100% τα τελευταία χρόνια.

Για την περιφέρεια Αττικής, πρώτοι στη λίστα με τα περιζήτητα επαγγέλματα υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων έρχονται οι νοσηλευτές και οι μαίες με αύξηση της απασχόλησης κατά 441% στο διάστημα 2018-2022.

Ακολουθούν από την ίδια κατηγορία δεξιοτήτων οι “Διευθυντές πωλήσεων, μάρκετινγκ και ανάπτυξης” με αύξηση ζήτησης κατά 128% και οι “Εγκαταστάτες και επισκευαστές ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού” με αύξηση 118%. Ανάλογη αύξηση εμφανίζουν και άλλα επαγγέλματα μέσου επιπέδου δεξιοτήτων (εξειδικευμένοι τεχνίτες, πωλητές, οικονομικοί σύμβουλοι, κ.ά.).

Η λίστα με τα επαγγέλματα που έχουν υψηλή ζήτηση περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση της ΓΣΕΕ για την οικονομία με στοιχεία από τον Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας από το 2018 ως σήμερα. Όπως προκύπτει, επαγγέλματα σχετικά με την εκπαίδευση ή τις πωλήσεις, και οι υπάλληλοι γενικών καθηκόντων είναι κυρίαρχα ανάμεσα σε αυτά που γνωρίζουν διαχρονική αύξηση της απασχόλησης.

Στις υπόλοιπες περιφέρειες, η πιο γρήγορη αύξηση της απασχόλησης σε ποσοστό 203% καταγράφεται στη Θεσσαλία στο επάγγελμα “Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα”, ενώ ακολουθεί το επάγγελμα “Κτίστες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα” στην Κεντρική Μακεδονία με αύξηση απασχόλησης κατά 124% από το 2018 ως το 2022. Επίσης, ταχεία αύξηση της απασχόλησης κατά 86% εμφανίζει το επάγγελμα “Γεωργο-κτηνοτρόφοι μεικτών εκμεταλλεύσεων” στην Κρήτη και οι “Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων” στη Δυτική Ελλάδα (+73%).

Στα επαγγέλματα που γνωρίζουν διαχρονική αύξηση στην Αττική, οι απασχολούμενοι συγκεντρώνονται κατά 52% σε επαγγέλματα υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων, κατά 46% σε επαγγέλματα μέσου επιπέδου δεξιοτήτων και κατά 2% σε επαγγέλματα χαμηλού επιπέδου δεξιοτήτων.

Τα επαγγέλματα με την πιο γρήγορη διαχρονική αύξηση της απασχόλησης ανά περιφέρεια

Περιφέρεια

Αύξηση απασχόλησης

Επίπεδο δεξιοτήτων

Επάγγελμα

Ρυθμός μεταβολής της απασχόλησης την περίοδο 2018-2022

Αττική

5ετής

Υψηλό

Νοσηλευτές και μαίες

441%

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

3ετής

Υψηλό

Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

54%

Δυτική Ελλάδα

5ετής

Μέσο

Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων

73%

Ήπειρος

5ετής

Featured Image

Μέσο

Οδηγοί αυτοκινήτων, μικρών φορτηγών και μοτοσικλετών

49%

Θεσσαλία

4ετής

Μέσο

Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

203%

Κεντρική Μακεδονία

4ετής

Μέσο

Κτίστες και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

124%

Κρήτη

3ετής

Μέσο

Γεωργο-κτηνοτρόφοι μεικτών εκμεταλλεύσεων

86%

Νότιο Αιγαίο

3ετής

Μέσο

Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων

52%

Στερεά Ελλάδα

4ετής

Υψηλό

Δάσκαλοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και νηπιαγωγοί

40%

Πηγή: capital.gr

Featured Image