Ημερίδα διοργανώνεται στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου ResAlliance, στις 30-5-2024, με θέμα «Καλές πρακτικές διαχείρισης υδάτων για αύξηση της ανθεκτικότητας σε ξηρασία, πλημμύρες, και δασικές πυρκαγιές υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής».

Δείτε λεπτομέρειες και το πρόγραμμα

Featured Image

Πρόσκληση συμμετοχής στο δίκτυο LandNet του Ευρωπαϊκού Έργου ResAlliance May 2024
Πρόγραμμα ημερίδας ResAlliance περί Διαχείρισης Υδάτων Αθήνα 30-5-2024

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image