Τροποποίηση της παρ. 3 του σημείου Α εδαφ. 5 που αναφέρεται στο χρονικό διάστημα υποβολής των δηλώσεων εφαρμογής από τους δικαιούχους ανά έτος δεσμεύσεων/εφαρμογής ως εξής:

«Οι δηλώσεις εφαρμογής από το έτος εφαρμογής 2019 και για κάθε επόμενο έτος υποβάλλονται από 1 Δεκεμβρίου μέχρι και 31 Δεκεμβρίου, για δεσμεύσεις που αφορούν από το εν λόγω έτος, συνοδευόμενες με τα ανωτέρω δικαιολογητικά και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από την υπηρεσία κατάθεσης. Ειδικότερα για το έτος 2023 κατ’ εξαίρεση θα υποβάλλονται μέχρι 24 Ιουνίου 2024».

Ολόκληρη η εγκύκλιος

Featured Image

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9E%CE%94%CE%9546%CE%A8%CE%A7%CE%9E%CE%A7-%CE%91%CE%A5%CE%9B?inline=true

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image