Απόφαση έγκρισης από τον ΕΛΓΑ

Θέμα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη χρηματοδότηση πράξεων στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης της Δράσης 5.1.1 «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό κεφάλαιο (ιδιωτικές παρεμβάσεις)» του Υπομέτρου 5.1 του Μέτρου 5 «Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη καταλλήλων προληπτικών δράσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

Featured Image

Δείτε την απόφαση

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A9%CE%9D546%CE%A8%CE%A7%CE%9E5-9%CE%9A%CE%97?inline=true

Featured Image