Εξελίξεις σε σχέση με τη σύμβαση για τα πληροφοριακά συστήματα της ΚΑΠ.

Σύμφωνα με όσα είπε την Δευτέρα στη βουλή ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Κελέτσης: “Σχετικά με την τεχνική υποστήριξη που ρωτήσατε στην ερώτησή σας, πρέπει να σας πω ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την τεχνική υποστήριξη της ΚΑΠ 2023-2027 και κατακυρώθηκε σε ένωση δύο εταιρειών, της NEUROPUBLIC COGNITERA. Ήδη έχει ολοκληρωθεί ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ζ΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και έχει εγκριθεί.

Στις 13.11.2023 προσκλήθηκε η ανάδοχος από την ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ εντός δεκαπέντε ημερών να προσέλθει προκειμένου να υπογραφεί και η σύμβαση. Οπότε σε σχέση με την τεχνική υποστήριξη, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία”.

Featured Image

Για τη νέα ΚΑΠ

|Αναφορικά με το θέμα της αναθεώρησης της ΚΑΠ, να σας πω ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες και οι φορείς του Υπουργείου μας έχουν εργαστεί για την πρώτη τροποποίηση του στρατηγικού σχεδίου. Από πλευράς μας έχουν αποσταλεί οι προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε στη φάση απαντήσεων από πλευράς μας στις ερωτήσεις που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Κατά συνέπεια, σε πολύ λίγο χρόνο θα ολοκληρωθεί και αυτό το κομμάτι της πρώτης τροποποίησης του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ”, κατέληξε.

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image