Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για τα σχέδια βελτίωσης στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Αναρτήθηκαν στις 9 Ιανουαρίου οι πίνακες αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης για ένταξη στη Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022, στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 534/2023 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης.

Featured Image

Δείτε την σχετική απόφαση

https://diavgeia.gov.gr/doc/930%CE%9A7%CE%9B%CE%A8-%CE%A3%CE%92%CE%92?inline=true

Featured Image