Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Τυρνάβου, παρακαλούνται όλοι οι αγρότες της περιοχής να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη νερού και η πρόκληση ζημιών από διήθηση- πλημμύρες από τις υδροληψίες πριν και μετά το πότισμα, υπερχείλιση και διαφυγή του νερού σε παρακείμενα με τα δικά τους κτήματα, αγροτικούς δρόμους και εγκαταστάσεις.

Στη διάρκεια του ποτίσματος ο χρήστης του δικτύου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία των ιδιωτικών μέσων άρδευσης και ευθύνεται για την πρόκληση οποιασδήποτε ζημιάς στο αρδευτικό ή οδικό δίκτυο των παρακείμενων καλλιεργειών από κακή λειτουργία των ιδιωτικών συστημάτων άρδευσης.

Featured Image

Για οποιαδήποτε πρόκληση ζημιών και βλαβών στα αρδευτικά δίκτυα, πλέον του κόστους αποκατάστασης υλικών, υπηρεσιών, κλπ που υποχρεούνται οι υπαίτιοι, προβλέπεται και χρηματικό πρόστιμο διακοσίων ευρώ 200,00 €.

Πηγή: onlarissa.gr

Featured Image