Μπέρδεμα έχει δημιουργηθεί στις πληρωμές, με αποτέλεσμα οι κτηνοτρόφοι να διαμαρτύρονται.

Ως εκ τούτου με τον ΥφΑΑΤ Χρήστο Κέλλα να διευκρινίζει με έγγραφό του στη βουλή ότι: “σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα για το Μέτρο παρέμβασης Β, το κριτήριο της ηλικίας των
ζώων είναι από 11-12 μηνών, διευκρινίζεται ότι αυτό αφορά δύο μήνες και όχι έναν μήνα, δηλαδή αφορά τα μοσχάρια (αρσενικά και θηλυκά) που σφάζονται σε ηλικία 11 και 12 μηνών. Με άλλα λόγια από 11 μηνών και 0 ημέρες έως 12 μηνών και 30 ημερών”.

Δείτε τη διαμαρτυρία των κτηνοτρόφων

Featured Image

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image