Άμεση ανάκληση της απαίτησης της Κυβέρνησης για την επιστροφή επιδοτήσεων που έχουν λάβει ως κρατική ενίσχυση για το ηλεκτρικό ρεύμα.

Διευκρινήσεις παρέχει στη βουλή το αρμόδιο υπουργείο προς αγρότες και ΤΟΕΒ σχετικά με το ρεύμα και τις χρεώσεις.

Featured Image

Δείτε το έγγραφο

toeb
Featured Image