Τον επαναπροσδιορισμό κριτηρίων απαιτούμενων ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή του φόρου κατανάλωσης σε διάφορες αγροτικές καλλιέργειες ζήτησε το ΠΑΣΟΚ.

Ας δούμε τι απαντά ο ΥπΑΑΤ Λ. Αυγενάκης με έγγραφό του στη βουλή:

Το Τμήμα Υποστήριξης και Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. Α1037/4-03-2024 (ΦΕΚ Β’1588/11-3-2024) ΚΥΑ με θέμα «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης της προκαταβολής και επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων της περ. στ ’τηςDIESEL) κινητήρων της περ. στ ’της) κινητήρων της περ. στ ’της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (DIESEL) κινητήρων της περ. στ ’τηςΑ’ 265) που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία για το έτος 2024, ποσοστό και κριτήρια της προκαταβολής, δικαιούχα προκαταβολής και επιστροφής πρόσωπα, κριτήρια για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, αρμόδια για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης αρχή καθώς και τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρήσης αυτού», σχετικά με την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο κίνησης για αγροτική χρήση, απέστειλε αρχείο στην ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) την 21η Μαρτίου 2024.

Το αρχείο περιελάμβανε:

– τους ΑΦΜ επαγγελματιών αγροτών, οι οποίοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις της παρ. 2, του άρθρου 2, της ανωτέρω ΚΥΑ, με στοιχεία της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2023,

Featured Image

– τις συνολικές δικαιούμενες ποσότητες πετρελαίου, οι οποίες αντιστοιχούν ανά ΑΦΜ και ανέρχονται σε 387.976.516,64 λίτρα για το σύνολο της δραστηριότητας των δικαιούχων,

– τον αριθμό των συνολικών επιδοτούμενων λίτρων, ο οποίος ανέρχεται σε 193.988.258,32 λίτρα και αντιστοιχεί στο ήμισυ (50%) των μέγιστων ποσοτήτων κατανάλωσης πετρελαίου κινητήρων, βάσει του άρθρου 3 και των παραρτημάτων I και II της ανωτέρω ΚΥΑ και

– τους ΙΒΑΝ των λογαριασμών των δικαιούχων.

Δείτε όλη την απάντηση Αυγενάκη εδώ

efkpetrelaioy

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image