Τι υποστηρίζουν οι αγρότες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2945/2001 (Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας) η αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας αντιμετωπίζεται ως «κοινωνικό αγαθό» και σ’ αυτήν απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας εκτός από τη γεωργική εκμετάλλευση. Κάθε επέμβαση στη γη αυτή, αποτελεί εξαιρετικό μέτρο που προϋποθέτει άδεια της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και μόνο για λόγους που εξυπηρετούν το γεωργικό χαρακτήρα της αγροτικής εκμετάλλευσης (εξαιρούνται έργα που αφορούν την εθνική άμυνα ή μεγάλα δημόσια αναπτυξιακά έργα).

Η γη υψηλής παραγωγικότητας αποτελεί ένα ιδιαίτερο φυσικό πόρο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα πιο παραγωγικά εδάφη της ελληνικής επικράτειας (επίπεδα, πεδινά, αρδευόμενα). Τα τελευταία χρόνια όμως, τα εδάφη αυτά υφίστανται δραματική μείωση, εξαιτίας της μεγάλης εξάπλωσης των φωτοβολταϊκών σταθμών, με τη προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν το 0,8% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων της κάθε Περιφερειακής Ενότητας, μετά την έναρξη ισχύος της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971/ 29.7.2020 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Featured Image

Μέγιστο όριο συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη εντός του οποίου είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ≤1MW σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ή καθορίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας για τη Φθιώτιδα σε σύνολο 1.359.372 στρεμμάτων, είναι τα 13.594 στρέμματα. Σε ερώτημα προς τη ΔΕΔΔΗΕ για το ποσοστό κάλυψης γης υψηλής παραγωγικότητας στη Φθιώτιδα λάβαμε απάντηση στις 03/07/2024 την οποία σας παραθέτουμε. (βλ συνημ έγγραφο).

“Στην περιοχή που δραστηριοποιούνται τα μέλη του Συνεταιρισμού μας, και συγκεκριμένα στο Μπερμπάτ (βλ απόσπασμα από χάρτη rae geoportal), επιχειρείται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, ο οποίος ενώ θα μπορούσε να επεκταθεί ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ σε μη καλλιεργούμενες εκτάσεις, κατά παράλογο τρόπο εκτείνεται μέσα σε καλλιεργούμενες και μάλιστα δίπλα σε περιοχές NATURA βλ απόσπ χάρτη NATURA”, επισημαίνουν από τον συνεταιρισμό.

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image