Ξεκίνησε η δεύτερη χρονιά πειραματισμού για το έργο «Θεσσαλικό Φασόλι» που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΠΑΑ 16.1 – 16.5.

Στην εναρκτήρια συνεδρίαση της Επιχειρησιακής Ομάδας (9-4-2024) έγινε η αποτίμηση των αποτελεσμάτων του 1ου έτους, η οργάνωση και η σχεδίαση της νέας καλλιεργητικής περιόδου. Ήδη έχει γίνει η σπορά του δικτύου πιλοτικών αγρών στην περιοχή στόχο (Θεσσαλία) όπως και των πειραματικών αγρών σε διάταξη πλήρως τυχαιοποιημένων ομάδων (RCBD) και ως ατομικά φυτά απουσία ανταγωνισμού σε κυψελωτή διάταξη, στο Κιλελέρ και στη Θεσσαλονίκη.

Το πρόγραμμα συντονίζει το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ενώ την Επιχειρησιακή Ομάδα συμπληρώνουν ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κιλελέρ, τα εργαστήρια Φυτοπροστασίας και Γενετικής Βελτίωσης Φυτών του ΑΠΘ, η εταιρεία BIOS AGROSYSTEMS και η εταιρεία Γενιτσεφτσής Χρήστος ως innovation facilitator.

Featured Image

Έχοντας την εμπειρία του 1ου έτους, το έργο φιλοδοξεί να συμβάλλει στην λύση κάποιων από τα σημαντικότερα προβλήματα του ξηρού φασολιού στη Θεσσαλία όπως η έλλειψη προσαρμοσμένων ποικιλιών στις αυξημένες προσβολές από ιολογικές ασθένειες, η προστασία της τοπικής βιοποικιλότητας με την δραστική μείωση των φυτοφαρμάκων και η υιοθέτηση ορθών καλλιεργητικών πρακτικών σποροπαραγωγής.

Καλή επιτυχία σε όλη την ομάδα!!!

Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών

Featured Image