Απάντηση στην ερώτηση του προέδρου και βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου, σχετικά με τα αιτήματα των αγροτών της Καστοριάς, έδωσε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Παναγιώτης Τσακόγλου.

Στην απάντηση του ο υφυπουργός αναφέρει: “Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατατέθηκε στη βουλή από τον κ. Κυριάκο Βελόπουλο και όσον αφορά το αίτημα αναμόρφωσης του e-ΕΦΚΑ για την κάλυψη ασθενειών -ατυχημάτων των αγροτών, σας γνωρίζουμε ότι με το άρθρο 55 του ν.4387/2016 ορίζεται ότι στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α. υπάγονται υποχρεωτικά από 1-1-2017 οι ασφαλισμένοι των εντασσόμενων φορέων, τομέων κλάδων και λογαριασμών, οι οποίοι καθίστανται εφεξής ασφαλισμένοι του εν λόγω Φορέα.

Για την υπαγωγή στην ασφάλιση εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της νομοθεσίας των εντασσόμενων φορέων, τομέων κλάδων και λογαριασμών όπως ίσχυαν, εκτός όσων ειδικά ορίζει με τις διατάξεις ο εν λόγω νόμος. Εξάλλου, με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ίδιου νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν.4826/2021, προβλέπεται ότι οι διατάξεις που αφορούν στην υπαγωγή στην ασφάλιση για παροχές ασθένειας σε χρήμα, το είδος, την έκταση, το ύψος, τα δικαιούχα πρόσωπα και τη διαδικασία χορήγησης των παροχών σε χρήμα των ενταχθέντων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών εξακολουθούν να ισχύουν, όπως ίσχυαν κατά την έναρξη εφαρμογής του ν.4387/2016, μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του e- Ε.Φ.Κ.Α., με την επιφύλαξη των παρ. 2 έως 9.

Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού αυτού, για τη χορήγηση παροχών ασθένειας σε χρήμα στους ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α μισθωτούς και μη μισθωτούς εξακολουθούν να ισχύουν οι καταστατικές διατάξεις των φορέων τους”.

Featured Image

Σημειώνει ακόμα ότι “για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ, από την ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος ασθένειας σε περίπτωση πρόσκαιρης ανικανότητας για εργασία λόγω ασθένειας από κοινή νόσο ή από ατύχημα.

Η υποβαλλόμενη με τη σχετική ερώτηση πρόταση για κάλυψη των αγροτών στις περιπτώσεις ασθενειών – ατυχημάτων θα εξετασθεί στο πλαίσιο της κατάρτισης και έκδοσης του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του e-ΕΦΚΑ, ενιαία για όλους τους αυτοαπασχολούμενους του e-ΕΦΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη και την οικονομική δυνατότητα του Φορέα”.

Πηγή: ertnews.gr

Featured Image