Δημοσιεύτηκαν οι τιμές στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση: “Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια του κριθαριού για το έτος ενίσχυσης 2023, καθορίζεται στα 284,85 ευρώ/εκτάριο”, δηλαδή στα 28,4 ευρώ το στρέμμα.

Επίσης: “Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια του μαλακού σίτου για το έτος ενίσχυσης 2023, καθορίζεται στα 269,78 ευρώ/εκτάριο”, δηλαδή στα 26,9 ευρώ το στρέμμα.

Featured Image

Δείτε τις αποφάσεις

krithari

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image