Αναλυτική έκθεση του υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ, του USDA, για το σιτάρι στην Κίνα.

Η συνολική χρήση ζωοτροφών και υπολειμμάτων της Κίνας για το ΜΥ2024/25 προβλέπεται να αυξηθεί ελαφρώς σε σχέση με το ΜΥ2023/24 λόγω της αναμενόμενης υψηλότερης ζήτησης ζωοτροφών από τις κρεατοπαραγωγές, τις υδατοκαλλιέργειες και τα μηρυκαστικά, παρά τη μειωμένη ζήτηση ζωοτροφών για χοίρους.

Το ποσοστό του καλαμποκιού που αναμιγνύεται στις ζωοτροφές προβλέπεται να αυξηθεί και θα αντικαταστήσει το σιτάρι και το ρύζι παλαιών αποθεμάτων.

Η συνολική προβλεπόμενη ζήτηση ζωοτροφών για το ΜΥ2024/25 ανέρχεται σε 285,5 εκατομμύρια μετρικούς τόνους (ΜΜΤ), επισημαίνει το USDA. Οι εμπειρογνώμονες μάλιστα του κλάδου στο συνέδριο για τις γεωργικές προοπτικές της Κίνας εκτίμησαν ότι η συνολική κατανάλωση ζωοτροφών για το 2024 θα μειωθεί κατά 0,1% σε ετήσια βάση σε 319 εκατ. τόνους.

Σιτάρι

Ειδικότερα για το σιτάρι, η παραγωγή του για το ΜΥ 2024/25 προβλέπεται ελαφρώς υψηλότερη από το ΜΥ 2023/24 λόγω των βελτιωμένων αποδόσεων. Το Μάιο, η MARA εξέδωσε την πρώτη έγκριση πιστοποιητικού βιοασφάλειας για γενετικά τροποποιημένο σιτάρι ανθεκτικό στο ωίδιο. Το γενετικά τροποποιημένο σιτάρι, που αναπτύχθηκε από έναν τοπικό προγραμματιστή, δεν έχει ακόμη λάβει καταχώρηση ποικιλίας ή άδεια λειτουργίας σπόρων, βήματα που απαιτούνται πριν από την εμπορική καλλιέργεια. Αν και η έγκριση είναι σημαντική, καθώς ακολουθεί μια πρόσφατη σειρά εγκρίσεων για τοπικά αναπτυγμένα γενετικά τροποποιημένα (ΓΤ) καλαμπόκια και ποικιλίες σόγιας που αύξησαν τις αποδόσεις κατά περίπου 8 τοις εκατό κατά τη διάρκεια πιλοτικών δοκιμών, η Post δεν αναμένει ότι το νέο γενετικά τροποποιημένο σιτάρι θα υιοθετηθεί ευρέως σε Κίνα ή να επηρεάσει τις συνολικές αποδόσεις.

Featured Image

Το σιτάρι νέας καλλιέργειας εισήλθε στην περίοδο συγκομιδής στις αρχές Ιουνίου στις περισσότερες περιοχές παραγωγής. Καθώς οι καιρικές συνθήκες είναι γενικά ευνοϊκότερες από πέρυσι, ο ρυθμός συγκομιδής είναι ταχύτερος. Το Χουμπέι και οι περιοχές νότια του ποταμού Γιανγκτσέ έχουν ήδη ολοκληρώσει τη συγκομιδή. Το Hubei αντιμετώπισε ανεμοθύελλες πριν από τη συγκομιδή που οδήγησαν σε μαζική υποστύλωση και η απόδοση στην έκταση είναι 20-30% χαμηλότερη από το MY2023/24, αλλά παραμένει περίπου στο μέσο όρο. Το μεγαλύτερο μέρος του σιταριού από το Hubei έλαβε μόνο μια αξιολόγηση 3ης κατηγορίας με υψηλά σπασμένους πυρήνες. Οι Jiangsu και Anhui ανέφεραν ελαφρώς χαμηλότερη παραγωγή σιταριού από το MY2023/24, αλλά με καλή ποιότητα. Η επαρχία Henan, η κορυφαία επαρχία παραγωγής σιταριού της Κίνας, η οποία παράγει το ένα τέταρτο του συνόλου του σιταριού της ΛΔΚ, ανέφερε υψηλότερη παραγωγή και απόδοση από πέρυσι. Το μεγαλύτερο μέρος του σιταριού έλαβε βαθμολογία άνω της 2ης κατηγορίας. Η Shandong και η Hebei ξεκίνησαν τη συγκομιδή στις αρχές Ιουνίου, η περιοχή αυτή αναμένει παραγωγή σιταριού χαμηλότερη από το ΜΥ2022/23 αλλά υψηλότερη από το ΜΥ2023/24 με ποιότητα καλύτερη από την κανονική. Σύμφωνα με την έρευνα αγοράς της MARA, η συγκομιδή σιταριού ολοκληρώθηκε σε εθνικό επίπεδο στα τέλη Ιουνίου και τόσο η παραγωγή όσο και η ποιότητα αναφέρονται υψηλότερα από το ΜΥ2023/24 και συγκρίσιμη με το ΜΥ2022/23.

Το κόστος εισροών για τη σπορά σιταριού στις κυριότερες επαρχίες παραγωγής είναι παρόμοιο με τα περσινά επίπεδα. Το κόστος εισροών στη Shandong είναι περίπου RMB 1.150/mu ($2.396/Ha), συμπεριλαμβανομένου του ενοικίου γης σε RMB 600/mu ($1.250/Ha), σπόρων σε RMB 60/mu ($125/Ha), φυτοφαρμάκων σε RMB 100/mu ($208/Ha), άρδευσης σε RMB 70/mu ($146/Ha), λιπασμάτων σε RMB 200/mu ($417/Ha), και μηχανημάτων και εργασίας σε RMB 120/mu ($250/Ha).

Η Post προβλέπει ότι η χρήση ζωοτροφών MY2024/25 θα ανέλθει σε 32 εκατ. τόνους, 1 εκατ. τόνους χαμηλότερα από τις προβλέψεις του USDA του Ιουνίου. Αν και η παραγωγή και η ποιότητα του σιταριού είναι σχεδόν ίδια με το ΜΥ2022/23, οι χαμηλές τιμές του καλαμποκιού θα μειώσουν σημαντικά την υποκατάσταση του καλαμποκιού από το σιτάρι στις ζωοτροφές. Πριν από το 2020, το Πρόγραμμα Ελάχιστης Στήριξης (ΠΕΕ) προμηθεύονταν συνήθως 20-40 εκατ. τόνους σιταριού ετησίως κατά την περίοδο συγκομιδής και δημοπρατούσαν σιτάρι ΠΕΕ κατά την περίοδο εκτός συγκομιδής. Ωστόσο, το ΠΣΠ δεν χρησιμοποιήθηκε από το 2020 και μετά, καθώς οι τιμές του σιταριού παρέμειναν πάνω από την κατώτατη τιμή. Καθώς οι τιμές του καλαμποκιού παρέμειναν χαμηλές, το σιτάρι δεν θα είναι ανταγωνιστικό ως προς την τιμή του καλαμποκιού στα σιτηρέσια για μεγάλο μέρος του ΜΥ2024/25. Το ΜΥ2022/23, οι αγρότες/έμποροι ήταν επιφυλακτικοί στην πώληση, αναμένοντας ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να αυξάνονται, ενώ το ΜΥ2024/25, οι αγρότες ενθαρρύνονται να πουλήσουν με τις τιμές να προβλέπεται να παραμείνουν χαμηλές ή ακόμη και να μειωθούν. Το σιτάρι νέας σοδειάς Ιουνίου 2024 εισέρχεται στην αγορά περίπου στα 353 δολάρια (2.540 RMB)/ΜΤ, περισσότερο από 20 τοις εκατό πτώση από τον Ιούνιο 2023. Το σιτάρι είναι περίπου $31 (RMB 220)/MT ακριβότερο από το καλαμπόκι, $21 (RMB 150)/MT περισσότερο από την ίδια περίοδο πέρυσι. Για να ανακόψει την περαιτέρω πτώση των τιμών, το κρατικό αποθεματικό Sinograin της ΛΔΚ εξέδωσε ανακοίνωση στις 5 Ιουνίου με την οποία ανακοίνωσε ότι το αποθεματικό θα αυξήσει την ποσότητα σιταριού του 2024 που θα προμηθευτεί. Η Sinograin προσέφερε περίπου 347 δολάρια (RMB 2.500)/MT, γεγονός που άρχισε να σταθεροποιεί τις τιμές της αγοράς.

Η Post προβλέπει ότι η κατανάλωση σιταριού για τρόφιμα MY2024/25 θα είναι ελαφρώς υψηλότερη από πέρυσι. Τα έσοδα από την εστίαση που δημοσίευσε η NBS για τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2024 παρουσίασαν αύξηση 9,3%, αλλά εξακολουθούν να είναι χαμηλότερα από τις προσδοκίες της αγοράς. Οι αλευρόμυλοι, ως εκ τούτου, εξακολουθούν να είναι συντηρητικοί όσον αφορά την αποθεματοποίηση του σιταριού.

Οι εισαγωγές σιταριού ΜΥ2024/25 προβλέπονται ελαφρώς χαμηλότερες από τις εισαγωγές ΜΥ2023/24, οι οποίες αναμένεται να σημειώσουν υψηλό ρεκόρ. Οι εισαγωγές σιταριού της Κίνας κατά το ημερολογιακό έτος έχουν υπερβεί το TRQ για τρία συναπτά έτη. Κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2024, το 36% των εισαγωγών σιταριού της Κίνας προήλθε από την Αυστραλία, το 23% των εισαγωγών προήλθε από τον Καναδά και άλλο 24% από τη Γαλλία. Οι εισαγωγές ρωσικού σιταριού από την Κίνα αυξήθηκαν κατά 819 τοις εκατό τους πρώτους πέντε μήνες του 2024, αν και η συνολική ποσότητα ήταν ακόμη μικρή. Στις αρχές Ιουνίου 2024, το γαλλικό σιτάρι FOB ήταν περίπου 271 $/MT, το αργεντίνικο FOB ήταν περίπου 300 $/MT, το αμερικανικό Gulf Soft Red Winter (SRW) ήταν περίπου 250 $/MT και το αμερικανικό Hard Red Winter (HRW) ήταν περίπου 260 $/MT. Το μεγαλύτερο μέρος του εισαγόμενου σιταριού προορίζεται για την παραγωγή αλεύρων και μόνο ένα μικρό ποσοστό πηγαίνει σε μύλους ζωοτροφών. Οι τιμές του Ιουνίου για παράδοση Ιουλίου-Οκτωβρίου του αμερικανικού SRW είναι κατά $14 (RMB 100)/MT φθηνότερες από το εγχώριο σιτάρι, ενώ οι τιμές του αμερικανικού HRW είναι περίπου ίδιες με τις τιμές του τοπικού σιταριού στις παράκτιες περιοχές. Και οι δύο είναι δημοφιλείς ποικιλίες στην Κίνα για αλευρόμυλους για την ανάμειξη σε προϊόντα υψηλής ποιότητας ή για αρτοποιία.

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image