Από ώρα σε ώρα εκτός μεγάλου απροόπτου, αναμένεται να πληρωθούν οι ακόλουθες κατηγορίες παραγωγών κι ενώ στο ΟΠΣΑΑ φαίνονται ήδη τα ποσά των βιολογικών.

Αναλυτικά σήμερα πληρώνονται:

Featured Image

  • βιολογικά
  • 30% ενταγμένων στο μέτρο 11
  • συνδεδεμένες ενισχύσεις για τις οποίες είτε έμποροι είτε παραγωγοί ανέβασαν στο πληροφοριακό σύστημα τα χαρτιά που δεν είχαν ανεβάσει στην τελευταία πληρωμή. Μια τέτοια ενίσχυση είναι για παράδειγμα του καλαμποκιού
  • οικολογικά σχήματα σε αυτούς έκαναν ένσταση και σε αυτούς που είχαν προβλήματα γιατί η αρχική πληρωμή δεν ολοκληρώθηκε, όπως οι αναβαθμίδες
  • νησιά Αιγαίου ειδική ενίσχυση για κτηνοτρόφους με αιγοπρόβειο και αγελαδινό γάλα
  • υπόλοιπα βασικής, αναδιανεμητικής και ειδικότερα γίνεται εκκαθάριση των young, μεταβιβάσεις, απόθεμα, οικολογικά σχήματα.

Στο σύνολο μιλάμε για άμεσες ενισχύσεις 98 εκατ. ευρώ, συν τα βιολογικά.

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image