Δεδομένου ότι οι τιμές στα αλώνια δεν είναι καλές, πολύς κόσμος θα πάει στην αποθήκευση. Γι’ αυτό και μεις σας λέμε τι πρέπει να προσέχετε.

Το σκληρό σιτάρι (Triticum durum) είναι μια βασική καλλιέργεια, ιδιαίτερα σημαντική για την παραγωγή ζυμαρικών και άλλων προϊόντων. Η αποθήκευσή του παίζει κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση της ποιότητας και στην πρόληψη απωλειών. Η αποθήκευση του σιταριού απαιτεί σωστές πρακτικές και κατάλληλες συνθήκες για να αποτραπούν προβλήματα όπως μούχλα, έντομα και φθορά. Αυτό το άρθρο εξετάζει τις τεχνικές και τις βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να ακολουθήσουν οι παραγωγοί για να εξασφαλίσουν την ποιότητα του σιταριού τους.

1. Κατάλληλη Συγκομιδή και Αποξήρανση
Η διαδικασία της συγκομιδής είναι κρίσιμη για την αποθήκευση του σιταριού. Ακολουθούν μερικά βασικά βήματα:

Συγκομιδή στην Κατάλληλη Ώριμη Φάση: Το σιτάρι πρέπει να συλλέγεται όταν έχει φτάσει στην πλήρη ωριμότητα, αλλά πριν αρχίσει η αποσύνθεση των σπόρων.

Αποξήρανση: Η υγρασία είναι ο κύριος εχθρός κατά την αποθήκευση. Οι σπόροι πρέπει να έχουν περιεκτικότητα σε υγρασία περίπου 12-14% πριν την αποθήκευση. Η αποξήρανση μπορεί να επιτευχθεί με φυσικές μεθόδους, όπως η έκθεση στον ήλιο ή με τη χρήση μηχανικών ξηραντηρίων.

2. Προετοιμασία της Αποθήκης
Πριν την αποθήκευση, η αποθήκη πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη:

Καθαριότητα: Η αποθήκη πρέπει να είναι καθαρή από υπολείμματα προηγούμενων αποθηκεύσεων και να έχει απολυμανθεί.

Απομόνωση από Εξωτερικές Συνθήκες: Οι αποθήκες πρέπει να είναι καλά μονωμένες για να αποτρέπεται η εισροή υγρασίας και να προστατεύουν το σιτάρι από έντομα και τρωκτικά.

Έλεγχος Θερμοκρασίας και Υγρασίας: Η διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας και χαμηλής υγρασίας είναι κρίσιμη. Συνιστάται η χρήση υγρομέτρων και θερμόμετρων για συνεχές monitoring.

3. Συστήματα Αποθήκευσης
Υπάρχουν διάφορα συστήματα αποθήκευσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

Σιλό: Τα μεταλλικά ή τσιμεντένια σιλό είναι ιδανικά για μεγάλες ποσότητες σιταριού. Προσφέρουν καλό έλεγχο θερμοκρασίας και υγρασίας και προστασία από παράσιτα.

Σάκοι: Για μικρότερες ποσότητες, οι σάκοι από ύφασμα ή πλαστικό μπορούν να είναι αποδοτικοί, αν και απαιτούν συχνό έλεγχο για να αποτραπούν ζημιές από υγρασία και έντομα.

Αεροστεγείς Κάδοι: Παρέχουν υψηλό επίπεδο προστασίας από εξωτερικούς παράγοντες, διατηρώντας τη σταθερότητα της ποιότητας του σιταριού.

4. Έλεγχος Παρασίτων και Μυκήτων
Τα παράσιτα και οι μύκητες είναι οι κύριοι εχθροί κατά την αποθήκευση του σιταριού:

Featured Image

Χημικά Φάρμακα: Η χρήση εντομοκτόνων και μυκητοκτόνων πρέπει να γίνεται με προσοχή, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις νομοθετικές ρυθμίσεις.

Φυσικές Μέθοδοι: Η διατήρηση χαμηλών θερμοκρασιών και χαμηλής υγρασίας είναι η καλύτερη πρόληψη. Επίσης, η αερόψυξη μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή των παρασίτων.

Βιολογικές Μέθοδοι: Χρήση φυσικών εχθρών των παρασίτων ή βιολογικών εντομοκτόνων μπορεί να είναι αποτελεσματική και φιλική προς το περιβάλλον.

5. Τακτικός Έλεγχος και Συντήρηση
Η τακτική επιθεώρηση της αποθήκης και του σιταριού είναι κρίσιμη:

Μηνιαίος Έλεγχος: Προτείνεται μηνιαίος έλεγχος για την ανίχνευση υγρασίας, παρασίτων ή άλλων προβλημάτων.

Δειγματοληψία: Λήψη δειγμάτων από διαφορετικά σημεία της αποθήκης για εργαστηριακή ανάλυση μπορεί να αποκαλύψει προβλήματα που δεν είναι ορατά.

Αερισμός: Η σωστή κυκλοφορία του αέρα στην αποθήκη μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση των συνθηκών ξηρότητας και καθαριότητας.

6. Μελλοντικές Προοπτικές και Καινοτομίες
Η τεχνολογία συνεχίζει να βελτιώνει τις μεθόδους αποθήκευσης:

Συστήματα Παρακολούθησης με IoT: Οι έξυπνοι αισθητήρες και τα συστήματα IoT επιτρέπουν τον συνεχή έλεγχο και την αυτόματη ρύθμιση των συνθηκών αποθήκευσης.

Νέες Τεχνικές Ξήρανσης: Η ανάπτυξη πιο αποδοτικών τεχνικών ξήρανσης μειώνει το κόστος και αυξάνει την αποτελεσματικότητα.

Βιοτεχνολογία: Η χρήση βιοτεχνολογικών λύσεων μπορεί να ενισχύσει την αντοχή του σιταριού σε παράσιτα και ασθένειες.

Συμπεράσματα
Η αποθήκευση του σκληρού σιταριού είναι μια διαδικασία που απαιτεί προσοχή και γνώση. Οι παραγωγοί πρέπει να ακολουθούν τις βέλτιστες πρακτικές για να εξασφαλίσουν την ποιότητα του προϊόντος τους και να αποτρέψουν απώλειες. Η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και μεθόδων μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη διατήρηση της αξίας του σιταριού και στην αύξηση της αποδοτικότητας της αποθήκευσης.

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image