Αναρτήθηκαν την Δευτέρα τα πρώτα αποτελέσματα από την πρόσφατη προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης.

Σύμφωνα με το lesvosnews.net, από τις 143 επιλέξιμες αιτήσεις που εγκρίνονται στην πρώτη φάση καλύπτοντας τον 85% του προϋπολογισμού:

73 είναι από τη Λέσβο (Συνολικές αιτήσεις από τη Λέσβο 226 – Ποσοστό εγκρίσεων 32,30%)

53 είναι από τη Χίο (Συνολικές αιτήσεις από την Χίο 68 – Ποσοστό εγκρίσεων 77,90%)

14 είναι από τη Λήμνο (Συνολικές αιτήσεις από την Λήμνο 40 – Ποσοστό εγκρίσεων 35,00%)

3 είναι από τη Σάμο (Συνολικές αιτήσεις από τη Σάμο 71 – Ποσοστό εγκρίσεων 4,20% )

κανένας από την Ικαρία! (Συνολικές αιτήσεις από την Ικαρία 6 – Ποσοστό εγκρίσεων 0%)

Featured Image

και επίσης κανένας από τον Αγ. Ευστράτιο ( υποβλήθηκε 1 αίτηση).

Συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης 8.442.831,26€.

Οι επιλαχόντες είναι 263 άτομα και 6 είναι οι απορριπτόμενοι.

Σύνολο αιτήσεων 412.

Θα ακολουθήσουν οι ενστάσεις και μετά θα αναρτηθεί ο τελικός πίνακας με τις εγκρίσεις χωρίς όμως να αλλάξει η συνολική εικόνα (αν δεν υπάρξει αύξηση του προϋπολογισμού).

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image