Επίσημη ανακοίνωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επιβεβαιώνει πλήρως όσα γράψαμε για έναρξη πληρωμών από την Δευτέρα.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμ. 98930/12.10.2017 Εγκύκλιο με θέμα «Εγχειρίδιο Διαδικασίας Ελέγχου-Έγκρισης Πληρωμής Ανειλημμένων Υποχρεώσεων στο πλαίσιο του Μ8-Υπομέτρο 8.1 του Π.Α.Α. 2014-2020 “Δάσωση και Δημιουργία Δασικών Εκτάσεων” του μέτρου 2.2.1.“Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών” του Π.Α.Α. 2007-2013» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020 όπως τροποποιημένη κάθε φορά ισχύει, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων και την αποκατάσταση των δυσλειτουργιών στο ΠΣ έχει εκκινήσει η διαδικασία πληρωμών των δικαιούχων έτους 2022.

“Λευκός καπνός” με τις πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ, το χρονοδιάγραμμα

Featured Image

Έχει ήδη καταβληθεί για το έτος εφαρμογής 2022 σε 2.139 δικαιούχους το ποσό των 3.077.119,44 €. Οι πληρωμές θα συνεχίσουν απρόσκοπτα, σύμφωνα με τη ροή αποστολής των φακέλων που μας αποστέλλουν οι κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες.

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στα στοιχεία της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους μέσω της εφαρμογής της Καρτέλας Αγρότη στο σύνδεσμο: https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image