Εξαιρετικά βαρύ διαμορφώνεται το κλίμα για τη βαμβακοκαλλιέργεια λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής και των χαμηλών εμπορικών τιμών της τάξεως των 53 -55 λεπτών το κιλό.

Η μείωση στα στρέμματα όπως έγκαιρα έχουμε γράψει θα είναι πολύ μεγάλη και σε αυτή συμβάλλει και η κατάσταση με τα πλημμυρισμένα χωράφια στη Θεσσαλία.

Featured Image

Σ’ αυτό το πλαίσιο όπως εξηγεί ο Χρήστος Σιοδερόπουλος: “οι εκκοκκιστές βλέποντας τη μεγάλη μείωση και την αύξηση στα στρέμματα με σιτάρι, φαίνεται ήδη να προσπαθούν να ανοίξουν μια κουβέντα με τους παραγωγούς για κίνητρα. Με τις τιμές στα 55 λεπτά δεν βγάινει ο παραγωγός. Η τιμή για να είναι βιώσιμη πρέπει να είναι κατ΄ ελάχιστο 75 λεπτά. Αυτά τα 20 λεπτά έχει αρχίσει κουβέντα από τα εκκοκκιστήρια για το πώς μπορεί να καλυφθούν. Μια πρόταση είναι για τα σπορόκεντρα, τα οποία θα είναι και αυτά μειωμένα φέτος λόγω των πλημμυρών σε Καρδίτσα και Λάρισα. Εδώ φαίνεται να υπάρχει πεδίο συνεργασίας ώστε να υπάρχει κίνητρο για τους αγρότες. Θα δείξει. Πάντως μέχρι τώρα ο κάμπος έχει πρασινίσει από τα σιτάρια…”

Newsroom Agronewsbomb