Δεδομένου ότι έχουμε Σαββατοκύριακο, μέχρι τις 15, οπότε και θα παραμείνει ανοιχτό το ΟΣΔΕ, ελάχιστοι θα προλάβουν να κάνουν διορθώσεις.

Αυτό καταγγέλλουν στο Agronewsbomb, αγρότες, κτηνοτρόφοι και υπεύθυνοι πυλών, σχετικά με το άνοιγμα του συστήματος, το οποίο και θα παραμείνει ανοιχτό ως τις 15 Δεκεμβρίου. Μελετητές με μεγάλα γραφεία μιλώντας στο Agronewsbomb, κάνουν λόγο για νέα “γκέλα” του συστήματος.

Δείτε την ανακοίνωση

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει ότι η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2023 (eae2023.opekepe.gov.gr) άνοιξε για διορθώσεις.

Featured Image

Οι μη επιτρεπτές διορθώσεις είναι οι ακόλουθες:

  1. Ψηφιοποίηση αγροτεμαχίων:

Δεν επιτρέπεται η ψηφιοποίηση εκτός των αρχικά καθορισμένων ορίων των αγροτεμαχίων. Ως “Αρχικά όρια” νοούνται τα όρια των αγροτεμαχίων όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί κατά την προκαταβολή. Σε περίπτωση που η νέα γεωμετρία ενός αγροτεμαχίου υπερβαίνει αυτά τα όρια και η επιπλέον έκταση είναι μεγαλύτερη από 50 τετραγωνικά μέτρα, η μεταβολή είναι μη επιτρεπτή. Επιτρέπεται η διαίρεση ενός αγροτεμαχίου σε δύο μέρη, εφόσον αμφότερα βρίσκονται εντός των αρχικών ορίων.

  1. Αιτήματα ενίσχυσης:

Δεν επιτρέπεται η προσθήκη αιτημάτων για: Βασική Εισοδηματική Στήριξη, Παρέμβαση Π3-71 (Μ13), Νέους Γεωργούς, Ειδική Ενίσχυση για το Βαμβάκι ή Συνδεδεμένη Ενίσχυση για το Ρύζι και τον Αραβόσιτο.
Η ΕΑΕ θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2023 για να ληφθούν υπόψη οι διορθώσεις στην πληρωμή της εξόφλησης της βασικής ενίσχυσης.