Όπως διαβάζουμε στην εφαρμογή AgroWise του Γιάννη Περουλάκη, άνοιξαν οι τροποποιήσεις.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της τρίτης πρόσκλησης του υπομέτρου 6.1 για την εγκατάσταση νέων γεωργών, αναρτήθηκε η ενέργεια που αφορά στο αίτημα τροποποίησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που αφορά τροποποιήσεις/μεταβολές των δικαιούχων του μέτρου.

Featured Image

Newsroom Agronewsbomb