Άρχισε η άρδευση.

Ξεκίνησε από χθες η παροχή αρδευτικού νερού στο δίκτυο του ΤΟΕΒ Παναιτωλίου, νωρίτερα από κάθε προηγούμενη χρονιά, δεδομένης της ζήτησης νερού σε αρκετές περιοχές του δικτύου, αφού οι βροχοπτώσεις που προηγήθηκαν είτε δεν ήταν αρκετές, είτε λόγω της σύστασης των εδαφών δεν συγκράτησαν την απαραίτητη υγρασία για το φύτρωμα και την ομαλή εξέλιξη των καλλιεργειών.

Ευχαριστούμε τον πρόεδρο της Κοινότητας Παναιτωλίου Λευτέρη Γερνά και τον Δήμο Αγρινίου που και φέτος διαθέτει μηχανήματα έργου, όπου πραγματοποιούν διάνοιξη σε αγροτικές οδούς, εκεί που κρίνεται απαραίτητο, ώστε η διέλευση των αγροτικών οχημάτων των καλλιεργητών να γίνεται πιο εύκολη.

Featured Image

Ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Παναιτωλίου

Βασίλειος Τσέλιος

Featured Image