Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας, κ. Κώστας Τέλιος, με έγγραφο που απέστειλε στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, ζητά να αποζημιωθούν οι παραγωγοί που υπέστησαν ζημιές στις καλλιέργειές τους εξαιτίας των βροχοπτώσεων, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν σε επανασπορά.

Συγκεκριμένα, το έγγραφο το οποίο κοινοποιείται και στους Βουλευτές του Νομού Καρδίτσας, αναφέρει τα εξής:

Οι παραγωγοί του Νομού Καρδίτσας έχουν επανειλημμένα υποστεί τα τελευταία χρόνια τη μανία της φύσης, κυρίως λόγω της κλιματικής αλλαγής, με τις θεομηνίες ΙΑΝΟΣ, ΔΙΟΜΗΔΗΣ, ELIAS και DANIEL.

Featured Image

Τελευταία δε, οι άκαιρες και υπερβολικές βροχοπτώσεις κατέστρεψαν κατά 80% την καλλιέργεια βαμβακιού, η οποία είναι η κυρίαρχη στην περιοχή, καθώς καλύπτει τη μεγαλύτερη έκταση των καλλιεργήσιμων εδαφών της. Γι’ αυτό το λόγο οι παραγωγοί είναι αναγκαίο να προβούν σε επανασπορά, πράγμα το οποίο καθίσταται πολύ δύσκολο, αφού αδυνατούν να καλύψουν το κόστος, λόγω της άθλιας οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκονται.

Έως τώρα ο ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει καλλιέργειες που επλήγησαν από βροχόπτωση στο διάστημα από 1 Δεκεμβρίου έως 15 Μαΐου.

Παρακαλούμε, λοιπόν, όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε να αποζημιωθούν εξ ολοκλήρου οι παραγωγοί που έχουν ήδη προβεί ή πρόκειται να προβούν στην επανασπορά των καλλιεργειών τους.

Featured Image