«Άδικη και άνιση για την Κρήτη η αιφνιδιαστική – ραγδαία μείωση του προϋπολογισμού και ποσοστού επιδότησης στη Δράση Μεταφορικό Ισοδύναμο του έτους 2023».

Με κοινοβουλευτική παρέμβαση του – Αναφορά, διαβιβάζει στη Βουλή των Ελλήνων, ο Βουλευτής Ρεθύμνης και υπεύθυνος ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μανόλης Χνάρης, την από 17/01/2024 Επιστολή του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Κρήτης, με την οποία τα μέλη του διαμαρτύρονται έντονα για τις «δυσμενείς για τις επιχειρήσεις της Κρήτης αλλαγές», οι οποίες ενσωματώθηκαν σε πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση (αρ 4113.80-02/1501/29-12-2023) και αφορούν την προκήρυξη της Δράσης: «Πρόσκληση επιχειρήσεων» (άρθρα 4 και 10), σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται η αιφνιδιαστική – ραγδαία μείωση του προϋπολογισμού και ποσοστού επιδότησης στη Δράση Μεταφορικό Ισοδύναμο του έτους 2023 για την Κρήτη, απευθυνόμενη προς τους κκ. Υπουργούς Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
¨Όπως επισημαίνεται «..οι παραπάνω αναφερόμενες αλλαγές, για δαπάνες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί κατά το προηγούμενο έτος 2023, αποτελούν εκ των υστέρων αναδρομική μείωση αιφνιδιασμό … και επιδρούν σημαντικά και δυσμενώς στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Κρήτης, σε σχέση με τις αντίστοιχες νησιωτικές, αλλά, γενικότερα, και σε σχέση με όλες τις επιχειρήσεις της Χώρας μας».

Επιπλέον, τονίζεται ότι «..με την υφιστάμενη απόφαση δεν προωθείται η αίσθηση της δίκαιας και ισόνομης αντιμετώπισης όλων των νησιωτικών επιχειρήσεων της χώρας, οι οποίες αντιμετωπίζουν, λόγω της νησιωτικότητας τους, σε μεγάλο βαθμό μειωμένη ανταγωνιστικότητα» καθώς πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι «.. στους δικαιούχους για το Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ) επιβατών, δεν περιλαμβάνονται οι κάτοικοι – και ειδικότερα οι επιχειρηματίες της Κρήτης, όπως επίσης ότι, το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου, όσον αφορά στα καύσιμα, δεν περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις της Κρήτης (πλην αυτών της Γαύδου)».

Featured Image

Κατόπιν των ανωτέρω, λοιπόν, παρατίθενται τα αιτήματα του εν λόγω Συμβουλίου, στα οποία μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνονται η « …γενναία αύξηση του συνολικού Προϋπολογισμού της Δράσης «Μεταφορικό Ισοδύναμο για το έτος 2023», με επαρκείς για την ισομερή χρηματοδότηση των επιχειρήσεων της Κρήτης, με τροποποίηση της εν λόγω Πρόσκλησης και απαλοιφή των περιορισμών, τόσο της κατανομής του Προϋπολογισμού, όσο και της ανώτατης χρηματοδότησης Α.ΝΗ.ΚΟ για τις επιχειρήσεις της Κρήτης».

Τέλος, υπογραμμίζει ότι, επειδή τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω επιστολή, τεκμηριώνουν εύλογα και δίκαια, αιτείται την άμεση δρομολόγηση όλων των απαραίτητων ενεργειών, με σκοπό την ταχεία ικανοποίηση των εν λόγω αιτημάτων καθώς επίσης και τη σχετική ενημέρωση της Βουλής.