Την αδικία που έχει προκαλέσει η Κυβέρνηση της Ν.Δ. εις βάρος χιλιάδων αγροτών και συγκεκριμένα τη διαγραφή από τον ΕΦΚΑ του χρόνου ασφάλισης αγροτών με παράλληλη μισθωτή εποχική απασχόληση πέραν των 150 ημερομισθίων ετησίως, καθώς και τη μη επιστροφή των αναλογούντων εισφορών που αυτοί ήδη κατέβαλαν, φέρνει στη Βουλή ο Βουλευτής Κοζάνης και Υπεύθυνος ΚΤΕ Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Πάρις Κουκουλόπουλος, συνυπογράφοντας σχετική Ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, κα Ν. Κεραμέως, μαζί με δεκατρείς Βουλευτές.

Κατ’ αρχάς, στην Ερώτηση παρατίθεται η σχετική νομοθεσία και ειδικότερα σημειώνεται ότι «σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ υπάγονται -μεταξύ άλλων- και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες οι οποίοι απασχολούνται εποχικά για χρονικό διάστημα μέχρι 150 ημέρες ετησίως σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, οι οποίες μεταποιούν, τυποποιούν και διακινούν προϊόντα εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοπονίας, θηραματοπονίας και κάθε είδους εκτροφών, και οι οποίοι συνεχίζουν να ασφαλίζονται ως αυτοτελώς απασχολούμενοι αγρότες, εξαιρούμενοι της ασφάλισής τους ως μισθωτοί για την απασχόλησή τους αυτή».

Περαιτέρω, υπενθυμίζεται η παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4387/2016, η οποία καταλάμβανε και τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που υπερέβαιναν τις 150 ημέρες εργασίας ετησίως σε μισθωτή απασχόληση (π.χ. τυποποιητήρια, κονσερβοποιητήρια κλπ). Τονίζεται, όμως, πως η Ν.Δ. το 2022 (με το άρθρο 54 του ν. 4921/2022) τροποποίησε επί τα χείρω την εν λόγω διάταξη, ενώ επιπλέον ο ΟΓΑ/ΕΦΚΑ, ακόμα και πριν το νόμο του 2022, αφαιρούσε/διέγραφε τον παράλληλο χρόνο ασφάλισης ΟΓΑ, χωρίς μάλιστα να επιστρέφει τις καταβληθείσες υπέρ αυτού ασφαλιστικές εισφορές.

«Θύματα αυτής της απαράδεκτης κατάστασης, την οποία η Κυβέρνησή της Ν.Δ. προκάλεσε, είναι χιλιάδες κατά κύριο επάγγελμα φτωχοί αγρότες που -για να συμπληρώνουν το πενιχρό τους εισόδημα- εργάστηκαν ως μισθωτοί σε συναφείς με το αγροτικό επάγγελμα δραστηριότητες για λίγες περισσότερες από 150 ημέρες το χρόνο, καθώς αφενός στερούνται χρόνο ασφάλισης αφετέρου δεν τους επιστρέφονται οι καταβληθείσες εισφορές. Το όλο θέμα γίνεται ακόμα πιο άδικο, αφού η διαγραφή του χρόνου ασφάλισης συνήθως πραγματοποιείται κατά την εξέταση του αιτήματος συνταξιοδότησης, δηλαδή αρκετά χρόνια αργότερα από την παροχή της εργασίας και την καταβολή των εισφορών, πρακτική που παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές του ασφαλιστικού δικαίου, όπως την αρχή της τυπικής ασφάλισης και την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου», επισημαίνεται στην Ερώτηση.

Featured Image

Υπό αυτά τα δεδομένα, ο Πάρις Κουκουλόπουλος, μαζί με τους υπόλοιπους συνυπογράφοντες Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, καλούν την Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη να ξεκαθαρίσει εάν προτίθεται:

– Να δώσει τις ορθές ερμηνευτικές οδηγίες ή -εάν νομικά κρίνεται αναγκαίο- να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία, προκειμένου οι αγρότες να δικαιωθούν για τον παράλληλο και διαγραφέντα χρόνο ασφάλισής τους στον ΟΓΑ, συνυπολογιζόμενο αναδρομικά ως προσαύξηση στη σύνταξή τους.

– Να επιστρέψει στους αγρότες τις αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές που αντιστοιχούν στον διαγραφέντα χρόνο ασφάλισης.

Featured Image