Ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, κ. Φραγκίσκος Παρασύρης καταθέτει ως αναφορά στη Βουλή επιστολή του Πανελλήνιου Συνδέσμου αγροτικών φωτοβολταϊκών.

Με την επιστολή επισημαίνεται η άδικη κατανομή του ηλεκτρικού χώρου για τους αγρότες μέχρι το 2020, παρά τη σχετική νομοθετική πρόβλεψη ενώ ζητούνται άμεσες ενέργειες για την δίκαιη κατανομή τόσο για τα εναπομείναντα MW πριν το 2020, όσο και του ηλεκτρικού χώρου που άνοιξε από το 2020 και μετά.

Συγκεκριμένα ζητείται:

α) επειδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεκάδες MW αγροτικών φωτοβολταϊκών εγκλωβισμένα με εγγυητικές επιστολές, τα οποία έχουν πάρει αδυναμία σύνδεσης εδώ και 2 χρόνια- να δοθεί προτεραιότητα στο δίκτυο και σταθερή τιμή στα συγκεκριμένα έργα (370 αγρότες από όλη την Ελλάδα), προκειμένου να μπορέσουν και οι αγρότες να δουν τα οφέλη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,

Featured Image

β)να προχωρήσει το Ομαδικό Έργο 91 παραγωγών στο Μαργαρίτι Θεσπρωτίας

γ) άμεση προκήρυξη του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι» με εφαρμογή του net metering και virtual net metering για ισχύ σταθμών έως 50kw.

δ)η δυνατότητα τροποποίησης των απορριπτόμενων από το 2018, έργων net metering έως 50kW ενταγμένα στη δράση 4.1.3 (σχέδια βελτίωσης) του ΥπΑΑΤ και συνακάλουθα της ένταξης τους στο επικείμενο πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι» ενώ επισημαίνεται ότι για τα Αγροβολταϊκά, μετά την ψήφιση του νόμου 5087/16-2-2024 αναμένεται μελέτη για το είδος των καλλιεργειών ΚΥΑ εντός διμήνου και θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή των αγροβολταϊκών που έχουν καταθέσει σχετική πρόταση.

Παρακαλώ αφού λάβετε υπόψη την επιστολή, να προχωρήσετε σε άμεσες ενέργειες προκειμένου να επιλυθούν άμεσα τα εν λόγω ζητήματα.

Featured Image