Θετικό για το ελληνικό προϊόν.

Τα τελευταία στοιχεία από τη Νέα Ζηλανδία δείχνουν ότι η παραγωγή ακτινιδίων Hayward το 2022 είναι μειωμένη κατά 53.000 τόνους ή 19%.

Featured Image

Αυτό δείχνει ότι τα ελληνικά -και τα άλλα ευρωπαϊκά- ακτινίδια θα έχουν μικρότερο ανταγωνισμό να αντιμετωπίσουν μόλις βγουν στην αγορά τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2022.

Ένα σημαντικό θετικό δεδομένο, δίπλα στα ήδη γνωστά αρνητικά, δηλαδή τον υψηλό πληθωρισμό και τα αυξημένα μεταφορικά κόστη, τις ζημιές από τον καιρό κ.λπ.

Featured Image