Σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γ. Οικονόμου, για τα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σας πληροφορούμε τα εξής:

Αναφορικά με την απόδοση του κινήτρου μειωμένου φόρου εισοδήματος κερδών στους Έλληνες παραγωγούς, επισημαίνεται ότι από την ημερομηνία ισχύος του ν.4935/2022 (Α΄103) μέχρι σήμερα, συστάθηκαν περίπου 80 νέοι συνεταιρισμοί και περίπου 194 νέες Ομάδες Παραγωγών και Οργανώσεις Παραγωγών.

Το σύνολο των συνεταιρισμών της χώρας μας είναι 2.454 ενεργοποιημένοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και 518 Ομάδες Παραγωγών και Οργανώσεις Παραγωγών. Στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς συμμετέχουν 246.589 φυσικά πρόσωπα-μέλη και στις Ομάδες Παραγωγών και Οργανώσεις Παραγωγών 17.088 μέλη.

Ο αριθμός των «επαγγελματιών αγροτών» εγγεγραμμένων στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), από 01-01-2023 έως και 31-12-2023, ανέρχεται σε τριακόσιους δέκα έξι χιλιάδες εννιακόσιους δώδεκα (316.912).

Featured Image

Πλέον των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι το ΥΠΑΑΤ στηρίζει τα συνεργατικά και συνεταιριστικά σχήματα. Ειδικότερα, με το νέο νομοσχέδιο που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή:

α) επικαιροποιείται ο ορισμός της αγροτικής εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβάνοντας και τις Ομάδες Παραγωγών. Ακόμη, εξισώνονται οι Ομάδες Παραγωγών με τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ώστε να επωφελούνται της πρόνοιας αλλά και των διευκολύνσεων που παρέχονται σε αυτές.

β) δίνεται χρονική παράταση έως 30/06/2024 στους αγροτικούς συνεταιρισμούς για να επικαιροποιήσουν τα καταστατικά τους, κατανοώντας τις υγειονομικές δυσκολίες που υπήρχαν τα τελευταία χρόνια και λειτουργούσαν αποτρεπτικά ως προς την πραγματοποίηση των απαραίτητων γενικών συνελεύσεων.

Δείτε όλη την απάντηση εδώ

MHTRVO
Featured Image