Σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύτηκε στη διαύγεια.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση: “Εγκρίνουμε την δέσμευση πίστωσης ύψους (1.537,60 €) χίλια πεντακόσια τριάντα επτά Ευρώ και εξήντα Λεπτά για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Κωδικός Λογιστικής 64- οικ. έτος 2023 για την «κατασκευή και τοποθέτηση φωτεινής επιγραφής στην Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.»”.

Featured Image

Δείτε την απόφαση

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9F%CE%A8%CE%9D46%CE%A8%CE%A7%CE%9E%CE%A7-%CE%A8%CE%9B%CE%95?inline=true

Featured Image