Η  Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα προσωρινά αποτελέσματα της Έρευνας Υδατοκαλλιεργειών του έτους 2020.

Συνολική Ποσότητα και Αξία εκτρεφούμενων- καλλιεργούμενων ειδών παρουσίασε αύξηση σε σχέση με το 2019, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ:

Η συνολική παραγωγή και η αξία των εκτρεφόμενων – καλλιεργούμενων ειδών υδατοκαλλιέργειας της Χώρας παρουσίασαν αύξηση κατά 3,4% και 10,0% αντίστοιχα, το έτος 2020 σε σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα, το 2020 η συνολική παραγωγή ανήλθε σε 133.168,2 τόνους συνολικής αξίας 558.808,1 χιλ. ευρώ, έναντι 128.783,7 τόνων συνολικής αξίας 508.141,2 χιλ. ευρώ το 2019

Ψάρια παρουσιάζουν αύξηση ενώ οστρακοειδή, καρκινοειδή, υδρόβια φυτά-φύκη και αυγοτάραχο παρουσιάζουν μείωση

Αναλυτικότερα, οι μεταβολές στην ποσότητα και στην αξία των εκτρεφόμενων – καλλιεργούμενων ειδών, κατά βασική ομάδα σε σύνολο Χώρας, είναι οι εξής:

-Ψάρια: η ποσότητα και η αξία παρουσίασαν αύξηση κατά 7,6% και 10,8% αντίστοιχα, το έτος 2020 σε σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα, το 2020 εκτράφηκαν 112.914,7 τόνοι συνολικής αξίας 550.635,3 χιλ. ευρώ, έναντι 104.944,0 τόνων συνολικής αξίας 497.114,2 χιλ. ευρώ το 2019

-Οστρακοειδή & καρκινοειδή: η ποσότητα και η αξία παρουσίασαν μείωση κατά 15,1% και 29,0% αντίστοιχα, το 2020 σε σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα, το 2020 καλλιεργήθηκαν 20.119,9 τόνοι συνολικής αξίας 6.817,0 χιλ. ευρώ, έναντι 23.695,7 τόνων συνολικής αξίας 9.597,5 χιλ. ευρώ το 2019.

-Υδρόβια Φυτά – Φύκη: η ποσότητα και η αξία παρουσίασαν μείωση κατά 6,9% και 4,1% αντίστοιχα, το 2020 σε σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα, το 2020 καλλιεργήθηκαν 132,5 τόνοι συνολικής αξίας 1.311,0 χιλ. ευρώ, έναντι 142,3 τόνων συνολικής αξίας 1.366,6 χιλ. ευρώ το 2019.

Featured Image

-Αυγοτάραχο: η ποσότητα και η αξία παρουσίασαν μείωση κατά 30,9% και 28,8% αντίστοιχα, το 2020 σε σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα, το 2020 καλλιεργήθηκαν 1,2 τόνοι συνολικής αξίας 44,8 χιλ. ευρώ, έναντι 1,7 τόνων συνολικής αξίας 62,9 χιλ. ευρώ το 2019.

Αύξηση του γενικού συνόλου εργαζομένων στις υδατοκαλλιέργειες

Στο γενικό σύνολο ο αριθμός των απασχολουμένων παρουσίασε αύξηση 1,5% το 2020 σε σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα, το 2020 το γενικό σύνολο εργαζομένων ανήλθε σε 4.236 έναντι 4.173 εργαζομένων το 2019. Ειδικότερα, οι μεταβολές κατά είδος εργασιακής σχέσης είναι:

-Το μόνιμο προσωπικό παρουσίασε αύξηση 3,9% το 2020 σε σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα, το 2020, το μόνιμο προσωπικό ανήλθε σε 3.831 εργαζόμενους έναντι 3.687 εργαζομένων το 2019.

– Το έκτακτο προσωπικό παρουσίασε μείωση 16,7% το 2020 σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα, το 2020 το έκτακτο προσωπικό ανήλθε σε 405 εργαζόμενους έναντι 486 εργαζομένων το 2019.

Αναμένονται με έντονο ενδιαφέρον τα στατιστικά αποτελέσματα για τα επόμενα έτη που χαρακτηρίστηκαν από την επέλαση της πανδημίας και το πόλεμο στην Ουκρανία.

Agrogata

Featured Image