Με επιχορήγηση έως 80%, προτεραιότητα στους νέους αγρότες και αιχμή τις φιλικές προς το περιβάλλον επενδύσεις «ανοίγουν» την επόμενη εβδομάδα -πιθανότερη ημέρα έναρξης υποβολής αιτήσεων η 15η Μαρτίου – τα Σχέδια Βελτίωσης «ξεκλειδώνοντας» επενδύσεις άνω των 350 εκατ. ευρώ στον πρωτογενή τομέα.

Το πρόγραμμα, που σχεδιάζεται να παραμείνει ανοιχτό έως τις 28 Απριλίου, προβλέπει δημόσια ενίσχυση 180 εκατ. ευρώ που θα αυξηθεί στα 230 εκατ. ευρώ μέσω της υπερδέσμευσης.

Με βάση την απόφαση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Γιώργου Στύλιου, το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται ως εξής:

-80% στα νησιά έως 3.100 κατοίκους

-70% στα νησιά άνω των 3.100 κατοίκων

-60% για νέους αγρότες και γεωργούς σε ορεινές περιοχές όλων των περιφερειών της χώρας πλην Αττικής

-50% για νέους αγρότες και γεωργούς σε ορεινές περιοχές στην Αττική, γεωργούς σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα σε όλες τις περιφέρειες της χώρας πλην Αττικής καθώς και τους γεωργούς που δεν εντάσσονται στις προαναφερθείσες κατηγορίες σε Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρο, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησο και Κρήτη

-40% για γεωργούς σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα στην αττική και τους γεωργούς που δεν εντάσσονται στις προαναφερθείσες κατηγορίες σε Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία και Αττική.

Τα ποσά ανά περιφέρεια
Τα ποσά της δημόσιας ενίσχυσης ανά περιφέρεια στα 180 εκατ. ευρώ του αρχικού προϋπολογισμού είναι τα εξής:

-Κεντρική Μακεδονία 33.603.280 ευρώ (18,7% του συνολικού προϋπολογισμού),

-Θεσσαλία 18.758.750 ευρώ (10,4%),

-Κρήτη 18.171.719 ευρώ (10,1%),

-Δυτική Ελλάδα 18.052.022 ευρώ (10%),

-Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 17.198.311 ευρώ (9,6%),

-Δυτική Μακεδονία 16.758.000 ευρώ (9,3%),

-Πελοπόννησος 16.688.894 ευρώ (9,3%),

-Στερεά Ελλάδα 13.147.713 ευρώ (7,3%),

-Βόρειο Αιγαίο 9.942.702 ευρώ (5,5%),

-Ήπειρος 8.516.223 ευρώ (4,7%),

-Νότιο Αιγαίο 3.781.719 ευρώ (2,1%),

-Αττική 2.762.714 ευρώ (1,5%)

-και Ιόνια Νησιά 2.559.544 ευρώ (1,4%)

Τα 50 εκατ. ευρώ της υπερδέσμευσης θα κατανεμηθούν με νεότερη απόφαση και με βάση τις αιτήσεις ανά περιφέρεια.

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση – Η απόδοση της εκμετάλλευσης
Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αγρότες 18-63 ετών εφ’ όσον είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι, έχουν υποβάλλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022, δεν είναι συνταξιούχοι και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών ως επαγγελματίες αγρότες ή είναι νέοι γεωργοί του υπομέτρου 6.1 για τους οποίους δεν έχουν περάσει τέσσερα έτη από την απόφαση ένταξής τους στο μέτρο. Δεν είναι επιλέξιμοι οι νεοεισερχόμενοι επαγγελματίες αγρότες με εξαίρεση εκείνους οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση στήριξης από το μέτρο 6.1, οι αιτήσεις τους κρίθηκαν επιλέξιμες αλλά δεν καλύπτονταν από το περιφερειακό όριο πίστωσης.

Για να είναι μία γεωργική εκμετάλλευση επιλέξιμη θα πρέπει, με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2022, να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) μεγαλύτερο ή ίσο των:

-12.000 ευρώ για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια.

-8.000 ευρώ για όλα τα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας.

-8.000 ευρώ για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αξιοποιούν τουλάχιστον 109 κυψέλες.

Για όλες τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως όριο αιτούμενου προϋπολογισμού που μπορεί να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης, ορίζονται τα 150.000 ευρώ. Ωστόσο, ο ανώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός μπορεί να αυξηθεί έως και τις 250.000 ευρώ με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους 2022, ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού.

Ποιες επενδύσεις είναι επιλέξιμες
Επιλέξιμες είναι οι εξής επενδύσεις:

-Εξοπλισμός ο οποίος ενσωματώνεται σε κτιριακές εγκαταστάσεις ή επί γηπέδων. Ειδικότερα ενισχύεται:

Εξοπλισμός ζωικής παραγωγής, όπως αμελκτικά συγκροτήματα, ταινίες μεταφοράς, σιλό αποθήκευσης ζωοτροφών, συγκροτήματα παραγωγής ζωοτροφών, συγκροτήματα θέρμανσης και δροσισμού, ταΐστρες, ποτίστρες, αποτεφρωτήρες κ.ά.
Εξοπλισμός φυτικής παραγωγής όπως ξηραντήρια, συγκροτήματα διαλογής, θάλαμοι ψύξης, συγκροτήματα συσκευασίας κ.ά.
Εξοπλισμός ο οποίος ενσωματώνεται σε θερμοκήπια όπως εξοπλισμός θέρμανσης, εργαστηριακός εξοπλισμός ιστοκαλλιέργειας κ.ά
-Αυτοκινούμενος εξοπλισμός: γεωργικοί ελκυστήρες (τρακτέρ), χορτοκοπτικά, χορτοσυλλεκτικά, ενσιροκοπτικά (κτηνοτροφικών φυτών κ.α.), φυτευτικές μηχανές, περονοφόροι φορτωτές, bobcat, μηχανήματα διαχείρισης αποθηκών ζωοτροφών της εκμετάλλευσης και ενσιροδιανομείς.

-Μηχανήματα και εξοπλισμός για την εξυπηρέτηση της:

Ζωικής παραγωγής και μελισσοκομίας όπως, κινητές αμελκτικές μηχανές, ενσιρωδιανομείς, μελιτοεξαγωγείς, μηχανές γαλουχίας, κινητές ταΐστρες και ποτίστρες κ.ά.
Φυτικής παραγωγής, όπως αναρτώμενα ή συρόμενα μηχανήματα κατεργασίας εδάφους, σπαρτικές μηχανές, λιπασματοδιανομείς, ψεκαστικά μηχανήματα (εξαιρούνται οι επινώτιοι ψεκαστήρες) και εξοπλισμός ασφαλείας, μηχανήματα χορτονομής συλλεκτικές μηχανές.
-Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου.

-Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και την περίφραξη φυτειών,

-Αγορά καινούργιου αυτοκινήτου με ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση εκμετάλλευσης παραγωγής ανθέων ή μανιταριών.

-Αγορά καινούργιου φορτηγού αυτοκινήτου για τη μεταφορά κυψελών (μελισσοκομικό φορτηγό).

-Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου.

-Επενδύσεις που συμβάλλουν στην αξιοποίηση ΑΠΕ και συγκεκριμένα:
Φωτοβολταϊκά συστήματα συνδεδεμένα ή αυτόνομα.
Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (θερμική ενέργεια – γεωεναλλάκτες,
υδρογεώτρηση).
Αντλίες θερμότητας για παραγωγή θερμικής ενέργειας.
Ανεμογεννήτριες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνδεδεμένες ή αυτόνομες.
Καυστήρες βιομάζας.
Περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας.
-Γενικές δαπάνες όπως οι αμοιβές για τη σύνταξη και την υποβολή αίτησης στήριξης και αιτήσεων πληρωμής, οι αμοιβές για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και την έκδοση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και η δαπάνη τοποθέτησης της προβλεπόμενης επεξηγηματικής πινακίδας.

Για πρώτη φορά επιδοτείται η αγορά γης
Για πρώτη φορά επιδοτείται και η αγορά γης υπό τις εξής βασικές προϋποθέσεις:

-Η αγορά αφορά κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή απόκτηση αγροτεμαχίων τα οποία είναι όμορα με «ήδη ιδιόκτητα αγροτεμάχια». Ως «ήδη ιδιόκτητα αγροτεμάχια» θεωρούνται αγροτεμάχια που έχουν α) δηλωθεί στην αρχική ΕΑΕ του έτους 2022, β) βρίσκονται στην πλήρη ή εξ αδιαιρέτου κυριότητα του/της υποψηφίου ή της / του συζύγου του ή των παιδιών του πριν από τις 31/8/2022.

-Ως όμορα θεωρούνται τα αγροτεμάχια τα οποία διαθέτουν μεταξύ τους κοινή πλευρά ή χωρίζονται μεταξύ τους από οδό ή φυσική / τεχνητή διαμόρφωση του εδάφους που λειτουργεί ως αποδέκτης ή/και αγωγός αρδευτικών ή όμβριων υδάτων χωρίς την παρεμβολή άλλων αγροτεμαχίων. Ως αγορά όμορου αγροτεμαχίου θεωρείται και η περίπτωση όπου «ήδη ιδιόκτητο αγροτεμάχιο» κατέχεται εξ αδιαιρέτου από τον δικαιούχο και σε αυτόν μεταβιβάζεται το σύνολο του εναπομένοντος μεριδίου ώστε να αποκτά πλήρη κυριότητα (100%) του αγροτεμαχίου.

-Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, το νεοαποκτηθέν αγροτεμάχιο πρέπει να κατέχεται από τον δικαιούχο κατά πλήρη κυριότητα. Δεν είναι επιλέξιμο το τίμημα κατά το ποσό το οποίο υπερβαίνει την αντικειμενική αξία της περιοχής ή, εφόσον δεν υφίσταται αντικειμενική αξία, κατά το ποσό που υπερβαίνει την εκτίμηση της Δ.Ο.Υ.

-Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά αγροτεμαχίου από ανιόντες ή κατιόντες συγγενείς του/της δικαιούχου ή του/της συζύγου του ή από την/τον σύζυγο.

-Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά αγροτεμαχίων εντός οικισμού ή εντός σχεδίου.

-Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά αγροτεμαχίου το οποίο έχει μεταβιβαστεί στον πωλητή μετά τις 31/8/2022.

Με νέα φιλοσοφία τα Σχέδια Βελτίωσης
Ως τα πλέον φιλοπεριβαλλοντικά μέχρι σήμερα, χαρακτήρισε ο κ. Γιώργος Στύλιος τα νέα «Σχεδία Βελτίωσης». Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έκανε λόγο για: «μια στροφή σε μεθόδους παραγωγής φιλικούς προς το περιβάλλον, που δίνουν έμφαση στη καλύτερη αξιοποίηση των φυσικών πόρων και την προστασία της βιοποικιλότητας. Η παροχή κινήτρων για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και των μεθόδων της «ευφυούς γεωργίας» και της «γεωργίας ακριβείας» είναι το κλειδί για τον εκσυχρονισμό της ελληνικής παραγωγής. Η μείωση της χρήσης χημικών λιπασμάτων και η εξοικονόμηση νερού αποτελούν τις βάσεις για τη δημιουργία ενός βιώσιμου και «πράσινου» πρωτογενή τομέα».

powergame.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ