Άζωτο για υψηλές αποδόσεις και φώσφορος για αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες και πλάγιασμα

Η ορθή εφαρμογή της λίπανσης είναι κομβικής σημασίας για την αύξηση των αποδόσεων στο σιτάρι. Αντίστοιχα, επιστημονικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι η περιεκτικότητα του σιταριού σε πρωτεΐνη –στοιχείο που παίζει σημαντικό ρόλο και στην εξασφάλιση καλύτερης τιμής– εξαρτάται από την επάρκεια των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους και αυξάνεται σημαντικά όταν ακολουθούνται προγράμματα ορθολογικής λίπανσης.

Αναμενόμενη στρεμματική απόδοση σιταριού και ανάγκες σε άζωτo.

Το σιτάρι έχει υψηλές απαιτήσεις σε άζωτο (Ν) και κάλιο (Κ), ενώ για τη βέλτιστη ανάπτυξή του χρειάζεται ικανοποιητικές ποσότητες φωσφόρου, ασβεστίου, θείου και μαγνησίου.

Άζωτο: Είναι απαραίτητο θρεπτικό στοιχείο για τα σιτηρά, εξασφαλίζοντας τόσο την επίτευξη υψηλών αποδόσεων (οι οποίες αποδίδονται στην αύξηση των στάχεων ανά μονάδα επιφανείας, του αριθμού των κόκκων ανά στάχυ και του ειδικού βάρους των κόκκων), όσο και την αυξημένη περιεκτικότητα των κόκκων σε πρωτεΐνη, που αποτελεί δείκτη υψηλής ποιότητας.

Η επάρκεια και η διαθεσιμότητα του αζώτου στα σιτηρά είναι αναγκαία:

• Από τη σπορά έως την έναρξη του αδελφώματος.

• Στο στάδιο του αδελφώματος.

• Στο στάδιο του καλαμώματος.

• Στο στάδιο του ξεσταχυάσματος.

Φώσφορος: Επηρεάζει καθοριστικά την ευρωστία των φυτών, την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και την καλή κατανομή του στο έδαφος, καθώς και την αύξηση της αντοχής των φυτών στις χαμηλές θερμοκρασίες και στο πλάγιασμα.

Κάλιο: Συμμετέχει στη μεταφορά των προϊόντων φωτοσύνθεσης και στην αύξηση της αντοχής των φυτών σε βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες.

Εποχή εφαρμογής / Συνιστώμενες δοσολογίες

Στο σιτάρι, η λίπανση γίνεται συνήθως το φθινόπωρο κατά τη σπορά (βασική λίπανση) και την άνοιξη την περίοδο που παρατηρείται μέγιστη ανάγκη της καλλιέργειας (επιφανειακή λίπανση) (Διάγραμμα2). Επιπλέον, πέρα από την αύξηση της παραγωγής στο σκληρό σιτάρι, η χορήγηση της επιφανειακής λίπανσης σε δύο δόσεις παίζει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας του σπόρου.

Ενδεικτικά, στο σιτάρι συνιστάται λίπανση 16-18 μονάδων Ν για αποδόσεις μεγαλύτερες από 500 κιλά ανά στρέμμα, 6-8 μονάδων Ρ και 6-8 μονάδων Κ (σε περίπτωση έλλειψης).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ