Μεγάλα προβλήματα παρουσιάζονται, στις τιμές, την εμπορία και τις
εξαγωγές της πρώιμης πατάτας. Οι εισαγωγές αλλά και οι δυσχέρειες στις
εξαγωγές, λόγω της πανδημίας και των δυσκολιών στις διεθνείς μεταφορές,
έχουν διαμορφώσει, τέτοιες τιμές στον παραγωγό, που μόλις καλύπτουν
τα έξοδα καλλιέργειας και συγκομιδής.

Έτσι, σήμερα η πρώιμη πατάτα στον Νομό Μεσσηνίας, μένει αζήτητη και
όποιες λίγες αγορές υπάρχουν, αυτές βρίσκονται περίπου στα 0,30 λεπτά
το κιλό.

Featured Image

Την ίδια χρονική στιγμή, σε μεγάλες αλυσίδες Super Market, πωλείται η
πρώιμη πατάτα, στα 0,90 λεπτά έως 1ευρώ το κιλό.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 • Τι προτίθεστε να πράξετε για την διευκόλυνση και ομαλοποίηση της
  εμπορίας και των εξαγωγών της πρώιμης πατάτας;
 • Θα ελεγχθούν οι μεγάλες διαφορές στις τιμές που παρουσιάζονται,
  μεταξύ παραγωγού και καταναλωτών;
 • Θα αποζημιωθούν οι παραγωγοί, για την απώλεια του εισοδήματός
  τους, λόγω της πανδημίας και των προβλημάτων, που προέκυψαν,
  από αυτή, στις εξαγωγές και στις διεθνείς μεταφορές; 23/04/20
 • Ο Ερωτών Βουλευτής
  Ιωάννης Δ. Λαμπρόπουλος
Featured Image