Σύμφωνα με το site powergame, στη σολομώντειο λύση της διατήρησης των περισσότερων συνδεδεμένων ενισχύσεων (χορηγούνται με βάση την παραγωγή) μετά το 2023 καταλήγει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στην τελική πρόταση της Ελλάδας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Στρατηγικό Σχέδιο της νέας ΚΑΠ, δεν θα περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες του powergame.gr, μόνο τρεις από τις ισχύουσες συνδεδεμένες ενισχύσεις:
τα σπαράγγια
τα ζαχαρότευτλα
και οι καρποί με κέλυφος, των οποίων οι τιμές στην αγορά είναι πολύ υψηλές.

Featured Image

Ωστόσο, και στις υπόλοιπες θα γίνουν αναπροσαρμογές προκειμένου αφενός να «χωρέσουν» στο διαθέσιμο προϋπολογισμό των 250-260 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση κι αφετέρου να ευθυγραμμιστούν με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και ιδίως την Οδηγία για το Νερό. Τί σημαίνει αυτό πρακτικά; Για παράδειγμα, ότι σε υδατικά διαμερίσματα με ελλειμματικό ισοζύγιο νερού – με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Θεσσαλία – δεν θα καταβληθούν συνδεδεμένες ενισχύσεις σε υδροβόρες καλλιέργειες, όπως είναι το καλαμπόκι και η τομάτα. Στο πλαίσιο αυτό υπολογίζεται ότι η συνδεδεμένη στο καλαμπόκι που έχει προστεθεί μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία θα κυμανθεί τελικά στα 60 ευρώ το στρέμμα, ωστόσο δεν θα υπερβεί συνολικά τα 40 -42 εκατ. ευρώ, άρα θα καλύψει περί τα 700 χιλιάδες στρέμματα από τη συνολική παραγωγή του 1 εκατ. στρεμμάτων. Ανάλογες προσαρμογές αναμένεται να γίνουν και στις υπόλοιπες.

Με ενδιαφέρον αναμένεται πάντως πως θα υποδεχθούν στις Βρυξέλλες το τελικό ελληνικό σχέδιο για τη νέα ΚΑΠ, καθώς είναι διακηρυγμένη η θέση των αρμοδίων υπηρεσιών της Κομισιόν να περιοριστούν οι συνδεδεμένες ενισχύσεις, πέραν βεβαίως αυτών για τη στήριξη της καλλιέργειας δημητριακών και ζωοτροφών και της ζωϊκής παραγωγής.

Featured Image