Μήνες πληρωμών είναι για αγρότες και κτηνοτρόφους οι επόμενοι.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει γίνει αναμένεται πληρωμή α’ δόσης ενιαίας ενίσχυσης λίγο πριν τις 28 Οκτωβρίου 2019. Η β’ δόση θα δοθεί γύρω στις 20 Δεκεμβρίου 2019, παράλληλα με την Εξισωτική Αποζημίωση του 2019 που λαμβάνουν γεωργοί και κτηνοτρόφοι. Μέσα στον Σεπτέμβριο πληρώνεται εκκαθάριση αυτόχθονων φυλών μετά από ενστάσεις έτους 2018.

Featured Image

Το πρόγραμμα έτους 2019 θα πληρωθεί το Νοέμβριο και έπειτα. Πριν από την α’ δόση της Ενιαίας θα δοθούν υπόλοιπα Ενιαίας από το περασμένο έτος. Ακόμα συνεχίζονται οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για διάφορα καθεστώτα.

Οι πληρωμές Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας 2019 πάνε σίγουρα για Νοέμβριο και μετά αλλά αυτό παίζεται.

Featured Image