ΚΑΛΕΙ

όλους τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι είναι οι νεοεισερχόμενοι κτηνοτρόφοι ΕΑΕ έτους 2021 των κλάδων αιγο-προβατοτροφίας και βοοτροφίας, να υποβάλλουν αίτηση στήριξης-πληρωμής στο πλαίσιο του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε
γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022.

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
1.1 Προκηρυσσόμενο Μέτρο

Μέτρο 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα
από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία» του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2022 και ειδικότερα οι δράσεις:
Υπομέτρο 1: Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους κτηνοτρόφους του τομέα εκτατικής αιγοπροβατοτροφίας και βοοτροφίας.
Υπομέτρο 2: Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους κτηνοτρόφους των τομέων εντατικής
αιγοπροβατοτροφίας, βοοτροφίας, πτηνοτροφίας και χοιροτροφίας.

1.4 Πιστώσεις – Χρηματοδότηση
Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια
εκατό χιλιάδες ευρώ (4.100.000 €) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Η πρόσκληση

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A8%CE%A5%CE%A64653%CE%A0%CE%93-358?inline=true

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ