Για προσπάθεια καταστροφής των αγροτών της Κρήτης από τον ΣΥΡΙΖΑ, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο ευρωβουλευτής Μανώλης Κεφαλογιάννης, μετά από σχετική απάντηση που έλαβε από τον Ευρωπαίο επίτροπο Γεωργίας σε σχέση με τροπολογία που επιχείρησε να περάσει το κόμμα όταν βρισκόταν στην κυβέρνηση.

«Λίγο πριν τη λήξη της προηγούμενης περιόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η GUE/NGL η πολιτική οικογένεια στην οποία ανήκει ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς κανείς εκ των τότε ευρωβουλευτών του να αντιδράσει, είχε προτείνει μία καταστροφική τροπολογία για τους Έλληνες αγρότες που προέβλεπε την πλήρη εξωτερική σύγκλιση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, δηλαδή, μια κοινή στρεμματική ενίσχυση σε όλες τις χώρες – µέλη της Ε.Ε» αναφέρει μεταξύ άλλων στη δήλωσή του ο Μανώλης Κεφαλογιάννης και προσθέτει:

«Με συντονισμένες ενέργειες και παρέμβασή μου στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η συγκεκριμένη καταστροφική τροπολογία δεν πέρασε με τις ψήφους των ευρωβουλευτών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Αν γινόταν δεκτή θα σήμαινε μείωση κατά 50% περίπου των ελληνικών επιδοτήσεων».

Όπως αναφέρει ο ευρωβουλευτής, σε πρόσφατη ερώτησή του προς τον επίτροπο Γεωργίας  Φιλ Χόγκαν ζητούσε να πληροφορηθώ αν η Επιτροπή σκοπεύει να προτείνει αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων καθώς σε περίπτωση εφαρμογής πλήρους εξωτερικής σύγκλισης μεγάλος αριθμός μικρών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα θα καταστεί μη βιώσιμος και η γεωργική δραστηριότητα θα εγκαταλειφθεί με σοβαρότατες συνέπειες για την οικονομία και την κοινωνική συνοχή».

Featured Image

«Η χώρα μας έχει σημαντικές διαφορές στη διάρθρωση της γεωργίας της συγκριτικά με άλλα  κράτη μέλη, όπως για παράδειγμα ότι το 80,7% των άμεσων ενισχύσεων πηγαίνει σε εκμεταλλεύσεις μικρότερες των 50 εκταρίων, η μέση στήριξη ανά εκμετάλλευση είναι μόλις 3.000 ευρώ, η οποία αντιστοιχεί στο 49% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αναλογία του γεωργικού σε σχέση με το μέσο εισόδημα είναι δυσμενέστερη» αναφέρει μεταξύ άλλων στην ερώτηση του ο κ. Κεφαλογιάννης και προσθέτει:

«Σύμφωνα με την απάντηση του Φιλ Χόγκαν η πρόταση της Επιτροπής για την περίοδο 2021-2027 δεν προβλέπει τη χρήση άλλων παραμέτρων για τον υπολογισμό των άμεσων ενισχύσεων και το κονδύλιο για τις άμεσες ενισχύσεις για τη χώρα μας θα υποστεί μικρή μόνο μείωση μικρότερη από το 4%.

Κάτι που ασφαλώς σημαίνει ότι οι καταστροφικές πολιτικές της πλήρους εξισωτικής σύγκλισης των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης δηλαδή μία κοινή στρεμματική ενίσχυση για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αποτελούν προτάσεις  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική».

Featured Image